KKB nystartar sin digiresa – bolagsledning får nyckelroll

Maria Hofvander, fastighetschef och digitaliseringsledare på KKB Fastigheter.

En ny handlingsplan ska få fart på digitaliseringen hos allmännyttiga KKB. Bättre hemvård är en av punkterna på önskelistan. Utmaningen är att få tiden att räcka till enligt fastighetsbolaget.

– Vi vill verkligen utveckla vår digitalisering. Det får kosta pengar. Främsta utmaningen för oss är att avsätta den tid som behövs, säger Maria Hofvander, fastighetschef och digitaliseringsledare på KKB Fastigheter.

KKB förvaltar cirka 2 300 lägenheter, men också skolor och andra samhällsnyttiga fastigheter i Kävlinge kommun, några mil norr om Lund. Redan 2019 tog bolaget fram en digitaliseringsstrategi, och tre fokusområden pekades ut: verksamhetsutveckling, kundfokus och nya affärer. Sedan dess har bland annat fiber installerats i samtliga lägenheter och såväl signering av hyreskontrakt som tvättbokning kan numera ske digitalt.

Workshop blev nystart
Men utvecklingsarbete tar tid, och för de knappt tjugo anställda tjänstemännen på KKB:s huvudkontor var det svårt att hinna med utöver den ordinarie verksamheten. Så när Maria Hofvander som nytillträdd fastighetschef tog hjälp av digitaliseringsinitiativet för att i vintras arrangera en workshop för bolagets ledningsgrupp, innebar det en nystart för digitaliseringsarbetet.

– Vi satt en heldag hela bolagsledningen och diskuterade hur vi ska gå vidare. Vi kläckte idéer och identifierade lågt hängande frukter, säger hon.

Handlingsplan – Felanmälan och äldrehjälp
Workshopen mynnade ut i en handlingsplan och ett antal projektidéer. Att skapa en bättre felanmälan är ett prioriterat projekt. Där har bolaget påbörjat ett utvecklingsarbete.

– Mycket handlar om att förbättra återkopplingen till hyresgästerna. Vi vill att hanteringen ska bli mer automatiserad, och att hyresgästerna ska få snabbare och mer standardiserade svar, säger Maria Hofvander.

Bolaget har också en förhoppning om att digitaliseringen ska underlätta för de äldre.

– En önskan är att vi ska kunna hjälpa våra äldre hyresgäster med bättre hemvård och hemtjänst och att öka deras trygghet och säkerhet.

Praktiskt arbete – Ledningen håller i taktpinnen
Nästa steg blir att bilda projektgrupper och beskriva deras uppgifter. Maria Hofvander och övriga ledningsgruppen får en viktig uppgift att initiera och följa upp digitaliseringsarbetet internt.

– Vi är en liten organisation. Vi har ingen IT-strateg. Ska det hända något måste ledningsgruppen leda arbetet. Vi delar ut arbetsuppgifter till de anställda som har intresse, säger hon.

Fördel att inte vara först ut
Att KKB fortfarande är i uppstartsskedet av digitaliseringsprocessen behöver inte vara någon nackdel, konstaterar Maria Hofvander.

– Med facit i hand är det kanske bra att arbetet tagit lite tid. Vi kan ta del av erfarenheter som andra har gjort.

Nöjdare kunder i fokus
Ökad kundnöjdhet är viktigt att uppnå, konstaterar Maria Hofvander. Konkreta mål för den fortsatta digitaliseringen kommer att arbetas fram i det strategi- och positioneringsarbete som nyligen startats upp – Färdplan 2030.

– Målet är att förstå mer om de digitala preferenser som bor hos oss. Vi vill ha så nöjda kunder som möjligt, säger Maria Hofvander.

Vunnit pris för sin nystart
KKB AB har utsetts till vinnare av Allmännyttans digitaliseringspris Vita Älgen i kategorin Ledning. Motiveringen lyder:
Omsätter lärande till steg på resan. Med aktivt ställningstagande och en entusiastisk ledningsgrupp omsätter KKB Fastigheter AB i Kävlinge strategi till handling. Små steg ständigt, utifrån en överenskommen färdplan och strategi som inte tynger ner. Metodiken? Samla ledningsgruppen, lyft frågan och genomför en första workshop, så är ni i gång!

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

KKB största bostadsbolag i Kävlinge

Kommunägda fastighetsbolaget KKB AB äger och förvaltar 2 280 lägenheter i Kävlinge kommun och förvaltar även 66 578 kvadratmeter samhällsnyttiga lokaler. Totalt anställda är 46.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega