Akademiska Hus satsar stort på solceller i Uppsala

Solceller som producerar nära 700 000 kWh förnybar energi varje år är placerade på sju av Akademiska Hus byggnader i Uppsala. De flesta av dem finns på hus som Uppsala universitet använder – nu ska lokalerna kunna försörjas av miljövänlig solel.

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Viktiga delar i bolagets hållbarhetsarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på förnybara energikällor.

Därför har man investerat 15,5 miljoner kronor i totalt sju solcellsanläggningar som har installerats i Uppsala. Den totala ytan är cirka 4 200 m2 och anläggningarna producerar cirka 520 000 kWh per år.

Det är främst tak på byggnader där Uppsala universitet bedriver sin verksamhet som har täckts med solceller, däribland Hus 16 i Engelska parken, Blåsenhus, Campus 1477 och Ekonomikum. Solcellerna möjliggör att lärosätets lokaler i de fyra byggnaderna till viss del kan försörjas av miljövänlig solel.

Samarbetsavtal ska göra campus mer hållbart
Under 2019 ingick Uppsala universitet och Akademiska hus ett samarbetsavtal som innebär att parterna tillsammans ska ta fram konkreta projekt som utvecklar universitetets fysiska miljö och samtidigt gör campus än mer hållbart.

– Vårt största bidrag till en hållbar framtid är att vara med och lösa de stora samhällsutmaningarna genom vår forskning och utbildning. Men samtidigt ska vi jobba med att öka hållbarheten inom vår egen organisation och detta projekt är en del i det arbetet. Vi är väldigt glada åt vårt samarbete med Akademiska Hus kring hållbara campus, säger Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet, som själv har sin forskarbakgrund inom solcellsforskningen.

Produktion och användning nära varandra minskar förlust
Utöver solcellerna vid Uppsala universitet har Akademiska Hus även installerat anläggningar på taken vid Rosendalsgymnasiet och Kunskapsgymnasiet samt vid det egna kontoret på Artillerigatan i Uppsala. Dessa producerar tillsammans cirka 180 000 kWh per år.

– Tillsammans med våra kunder lägger Akademiska Hus stor kraft på att nå en mer hållbar energiförsörjning och stärka våra campusområdens gröna profil. Med fler solceller på taken skapar vi energismarta byggnader samtidigt som vi bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Dessutom säkrar vi en elproduktion och elanvändning som sker nära varandra, vilket minskar överföringsförluster i elnäten, säger Magnus Öhrman, gruppchef inom energi och teknik på Akademiska Hus.

redaktionen@forvaltarforum.se

Om Akademiska Hus och solceller

I dagsläget har Akademiska Hus totalt 90 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen genererar 8,2 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Under de närmaste åren planerar fastighetsbolaget att installera fler anläggningar. Totalt kommer då Akademiska Hus solcellsanläggningar att generera över 12 miljoner kWh per år.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega