Ökat nyttjande i fokus för Akademiska Hus digitalisering

Efter campus i Örebro fortsätter Akademiska Hus att tillsammans med sina kunder att digitalisera sitt bestånd. Fokus ligger på ökad nyttjandegrad. Pilotprojekt visar på lovande resultat. På sikt vill bolaget bli mer datadrivet och kunna erbjuda mer flexibel uthyrning.

Under 2019 tog det fastighetsbolaget Akademiska Hus fram en virtuell kopia av Örebro universitet, en digital tvilling. Både inne- och utemiljöer på campus skannades i ett pilotprojekt som Förvaltarforum skrev om.

Sedan dess har Akademiska Hus fortsatt att digitalisera sitt bestånd. I första hand genom olika piloter och, framför allt i nybyggnationsprojekt, bland annat på Chalmers, KTH och vid Umeå universitet.

Peter Karlsson på Akademiska Hus. Foto: Sören Håkanlind

– Örebro campus var en pilot, där vi skannade in hela campusområdet i nära samarbete med lärosätet. På sikt hoppas vi kunna rulla ut satsningen i hela landet, säger Peter Karlsson på Akademiska Hus.

Samtidigt knyts sensorer från byggnader och installationer ihop med IoT-plattformen, och funktionalitet i plattformen byggs hela tiden ut, säger Peter Karlsson.

– Vi lär oss successivt, inte minst hur vi bäst ska nyttja alla data. Idag samlar vi in ungefär 10 miljoner mätvärden per dag, men det kommer att bli betydligt fler.

Fokus på ökande nyttjandegrad
Akademiska Hus verkar på 15 universitets- och högskoleorter med ett fastighetsbestånd på totalt 3,4 miljoner kvadratmeter. För det statliga fastighetsbolaget finns enligt Peter Karlsson de stora vinsterna i den dagliga driften, framförallt att underlätta nyttjande av lokalerna.

– I digitaliseringsarbetet hittills har vi fokuserat på nyttjandet på rummet. Det är också där vi ser det största kundvärdet, säger Peter Karlsson.

Pilot Umeå – Ändrat beteende
I ett pilotprojekt tillsammans med Umeå universitet har Akademiska Hus kombinerat närvarodata med data från bokningssystemet. Det har gett ökade möjligheter att visualisera olika scenarier för universitetet, och därmed att påverka kundernas beteende vid lokalbokning, säger Peter Karlsson.

– Vi jobbar i tätt samarbete med hyresgästerna och är överens om att det både är en kostnadsfråga och en hållbarhetsfråga. Boka av i tid så slipper vi bygga nytt, säger Peter Karlsson.

Än så länge har den ökade nyttjandegraden uppnåtts i begränsad skala vid Umeå universitet, men Peter Karlsson ser det som möjligt att uppnå också i det övriga beståndet.

– Det vi sett hittills och också lyckats realisera är att våra lokaler kan nyttjas 10–15 procent bättre enbart genom ett förändrat beteende hos våra hyresgäster.

Pilot Umeå – Smart bokning
I ett annat pilotprojekt prövar Akademiska Hus och Umeå universitet vilka möjligheter som finns med datadriven smart bokning, genom att bygga in nya funktioner i bokningssystemet.

– Vi vill att hyresgästen ska få olika förslag. Kanske går det att flytta en tentamen en halvtimme? Sensorer från tidigare bokningar kanske visar att man klarar sig med ett mindre rum än man tänkt, eller att man inte behöver boka in två rum, säger Peter Karlsson.

Hans förhoppning är att detta kan öka nyttjandegraden med ytterligare tio procent.

– Det är mer datadriven förvaltning, och på sikt går det möjligen också att kombinera med AI.

Samarbete ska leda till ny syn på förvaltning
Under 2022 planerar Akademiska Hus att lansera en mobilapplikation. Appen, som till att börja med ska underlätta för studenter att hitta lediga rum, har utvecklats i samarbete med konsultbolaget Zynka.

Att studenter och besökare får ett redskap att själva hitta och boka ledig lokal bidrar till bättre nyttjande, men på sikt handlar samarbetet om att försöka förändra synen på verksamheten, säger Zynkas vd Petter Bengtsson.

– Vi vill få in tänkesättet att förvaltning inte bara handlar om betong och glas, utan om ett tjänsteerbjudande, att skapa ett mervärde för kunden, säger Petter Bengtsson.

Samarbetet med Zynka, som inkluderar att skapa digitala byggnader och campus, ska få Akademiska Hus att bli ett datadrivet bolag, där data och analyser av data styr förändringsarbetet. Petter Bengtsson ser ett spännande decennium framför sig inom fastighetsbranschen.

– Det har pratats om digitalisering i några år. Nu har många fastighetsbolag valt sina strategier och börjat investera i sina befintliga bestånd. Mycket värde är på väg att skapas, säger Petter Bengtsson.

Digitalisering leder till ny affärsmodell
Parallellt med att Akademiska Hus sjösätter olika piloter tillsammans med sina kunder, fortsätter bolaget att rulla ut digitalisering på andra platser i beståndet.

Målsättningen är att inom två–tre år ha skannat in samtliga campusområden digitalt. Peter Karlssons hoppas att bolaget samtidigt reviderar sin affärsmodell.

– Vi vill på sikt bli mer flexibla. Vi vill kunna kombinera långa avtal, som fortfarande ska vara vår kärnaffär, med möjligheten att hyra ut lokaler per timme. Då har vi börjat förändras i grunden som bolag.

Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega