5 lysande idéer för bättre belysning och trygghet

Munksjökajen i Jönköping. Här används en 230 volts ljusslinga för både effektbelysning i bänkarna och fasadbelysning av den 90 meter långa fasaden. Gång/cykelvägen utmed fasaden blir belyst på köpet.

Belysning är den viktigaste åtgärden för att öka känslan av trygghet på offentliga platser, enligt en färsk undersökning. Jönköpings kommun har sedan flera år tillbaka en belysningsplanerare anställd för att optimera den offentliga belysningen.

– I Sverige finns ett stort antal gångtunnlar, parker och gång- och cykelvägar som är dåligt belysta eller saknar helt belysning. Enligt vår undersökning känner över hälften av alla kvinnor olust när de passerar mörka platser och det är inte acceptabelt, konstaterar Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen.

Belysning anses som den enskilt viktigaste åtgärden för att öka känslan av trygghet på offentliga platser.
Det visar en färsk undersökning som undersökningsföretaget Ipsos gjort på uppdrag av Belysningsbranschen. Av de tillfrågade föredrar 79 procent bättre belysning, medan motsvarande siffra för fler poliser och vakter är 47 procent.

Jönköping har anställd belysningsplanerare

Tor Olsson, Belysningsplanerare

Sedan tio år har Jönköpings kommun en belysningsplanerare, först som projektanställning och sedan 2016 som en fast tjänst under Stadsbyggnadskontoret. Tor Olsson är den tredje i raden, och har en bakgrund som belysningskonsult i egen regi sedan 2001.

– Min funktion är en självklar del i kommunens byggprojekt, och jag sitter tillsammans med projektledare på utvecklings- och trafikavdelningen.

Genomtänkt och effektiv belysning
Tillsammans med en motpart på Jönköpings Energi jobbar Tor Olsson strukturerat med belysningsfrågorna där de arbetat fram en strategi med variationer utifrån ett övergripande tema.

Man använder sig exempelvis av likadana stolpar, likadan armatur och ett begränsat antal färger, vilket innebär att de ofta har armaturer hemma på lager och därför inte behöver använda sig av paniklösningar eller vänta på leverans.

– Vi vet vad vi vill och vi behöver inte uppfinna hjulet varje gång det är ett nytt projekt. På det viset får vi genomtänkt och effektiv belysning, samtidigt som vi får ner kostnaderna.

Lyssnar till medborgarnas förslag
Trygghetsaspekten är a och o för medborgarna, konstaterar Tor Olsson. Han lyssnar aktivt på medborgarnas förslag, är ofta ute på plats och tittar.

Nu senast i arbetet med utvecklingen av stadsdelen Österängen, där kommunen hade en medborgardialog för Österängens invånare som bland annat fick markera på en karta var i området de kände sig otrygga.

Platserna utvärderades av Tor Olsson och två sommarjobbare från Ljusdesignutbildningen vid högskolan i Jönköping, och de kunde snabbt identifiera ett antal platser med dåligt utformad belysning.

Samtidigt konstaterades att det inte alltid var brist på ljus som gjorde människor otrygga.

– Det kan också handla om buskage och grönska, klotter och dåligt underhåll rent allmänt, eller att området har ett dåligt rykte. Då räcker det inte med belysning, man måste angripa problemet från ett annat håll.

Lagom ljus är bäst
Tor Olsson har förvisso många exempel på dålig belysning utomhus, även i sin egen kommun. Ett vanligt problem är när man som fastighetsägare ska byta armaturer vid bostadsentréer, och alltför ofta väljer plafonder på väggen som bara bländar istället för att hitta en armatur som belyser uppifrån.

– Det är ju inte själva armaturen som ska lysa, den ska lysa upp runt omkring. Om man själv inte har rätt kunskap är man i händerna på leverantörer som bara vill sälja sina produkter, och som inte är särskilt intresserade av att ta reda på kundens behov. Det är skrämmande vanligt, tyvärr.

Det är också en vanlig missuppfattning att ju starkare ljus det är på en mörk plats, desto bättre är det. Men då blir också mörkret väldigt mörkt, menar Tor Olsson. Det bästa är lagom ljust, så att man också kan uppfatta det som finns i utanför ljuset. Allt handlar om ögats förmåga att hantera kontraster.

Ta med belysning i projekteringsstadiet
Jönköping är duktiga på belysning i de offentliga rummen, tycker Tor Olsson. Däremot finns det perspektivet inte alltid med i större byggprojekt som skolor och äldreboenden. Dessa utgörs vanligtvis av totalentreprenader, där utomhusbelysningen redan ingår i färdigställandet.

– Visserligen är det enligt en viss bestämd standard, men den är ofta generell och inte nödvändigtvis så funktionell som den skulle kunna vara. Man skulle satsa mer på kunskap om belysning ur ett visuellt perspektiv i projekteringsskedet, och se till att få med sig den kunskapen ända in i mål.

5 tips för bästa belysningen för dina fastigheter:

  • Gör en rondering utomhus på kvällen – vad funkar bra, vad funkar inte bra?
  • För stark belysning gör mörkret mörkare, och då blir upplevelsen otrygg ändå.
  • Få ljus där du behöver. Du ska inte se den lysande ytan på lampan – det är lampan som ska lysa upp!
  • Anlita en oberoende ljuskonsult! Det behöver inte kosta skjortan att ta fram ett generellt belysningsprogram, som ni sedan kan använda flera år framåt.
  • Se till att ha belysningsfrågan med redan från början i ett projekt, och att den sedan följer med ända in i mål.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega