Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

Att inte kunna lösa sitt bostadsbehov av egen kraft beror oftare på svag ekonomi än missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Den gruppen benämns idag som de strukturellt hemlösa och sedan mitten av 1990-talet har människor med låg ekonomisk standard vuxit till 15 procent av befolkningen.

I rapporten Hitta hem berättar fastighetsbolagen Heimstaden, Wallfast, Bergsundet, Stena Fastigheter, Wåhlin Fastigheter och Malmegårds Fastigheter omhur de hanterar den utmaningen och om viktiga bostadssociala insatser som de bidrar med.

–          Socialt ansvarstagande är en självklar fråga för många fastighetsägare idag och det visar den innovationsförmåga och vilja att testa nya idéer som utmärker privat företagsamhet. Jag hoppas att rapporten både ska inspirera fler fastighetsägare till ett bostadssocialt engagemang och bidra till ett fördjupat samtal om de långsiktiga bostadsreformer som Sverige behöver, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsbolagen som intervjuas i rapporten har alla olika vinkel på sitt sociala engagemang. Det handlar om bostad till människor med missbruksproblematik, initiativ för att motverka ensamhet och engagemang för barn och unga med bland annat läxhjälp i skolan. Samarbeten med aktörer som Stockholms Stadsmission, Skyddsvärnet och egna satsningar som Bergsundets The Neighbourhood Academy beskrivs som framgångsrika och långsiktigt hållbara.

Rapporten sammanfattas i en slutsats och några lärdomar från de medverkande fastighetsägarna. Bostaden är central i en människas liv och för att lyckas med sitt sociala arbete måste de frågorna upp på ledningsnivå. Ett annat medskick är att ställa krav på att samarbetspartners tar en aktiv roll och inser att bostaden är en del, stöd och engagemang runt den boende minst lika viktigt.

Företrädare för de deltagande fastighetsbolagen har intervjuats i rapporten och de finns även som filmer.

Läs rapporten och se filmerna här.

Källa: Fastighetsägarna

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega