”Vi är mitt i en förändringsresa kring framtidens arbetsplats”

… Ulf Gustafsson, förvaltningschef på Stångåstaden.

Välkomna, varför vill ni bli partners med Förvaltarforum?
– Förvaltarforum blir ett bra nätverk för oss där fastighetsförvaltning är i fokus; både att lära av andra och dela med oss av vår kunskap.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?
– I grunden vill vi höja vår förvaltarkompetens dels genom att ta del av den kunskap som finns hos alla medlemmar, dels att locka nya medarbetare till Stångåstaden.

Vad är det mest spännande som händer hos er just nu?
– Vi har fortsatt att arbeta systematiskt med att bygga ett starkt regionalt varumärke, långsiktig kompetensförsörjning, kompetensutveckling och företagskultur. Vi är mitt inne i en stor förändringsresa kring framtidens arbetsplats där digital transformation och tvärfunktionellt arbete är viktiga beståndsdelar.

– Vi har satsat och kommer att satsa ännu mer på affärsutveckling, innovation och ny teknik som kommer att bidra till att skapa värden för våra kunder. Stångåstaden har en vision – Ett steg före – som bland annat innebär att vi vill vara med och driva branschutveckling.

– Vi i ledningen har också lagt fast en ny och offensiv affärsplan för de kommande åren. Vi nöjer oss inte med att ha nått bra resultat på senare år utan vill ta ett kliv de kommande åren. Framtiden känns trygg med en kompetent och framåtriktad organisation och ett bolag med stark finansiell ställning. Vi kommer kunna bidra till Linköpings utveckling på många sätt.

Vilka utmaningar står ni inför i er förvaltning?
– Vi har många spännande utmaningar inom förvaltningen men för att välja ut några områden som är aktuella just nu:

  • Kunna hantera kostnadsutveckling och samtidigt upprätthålla bra service till våra kunder, vi har som mål att förbättra vårt nöjdkund-index ytterligare de närmaste åren.
  • Vi behöver hitta storskaliga lösningar för att digitalisera våra fastigheter, till exempel låssystem, fuktsensorer, AI som hjälp vid drifterövervakning.
  • Att öka den upplevda tryggheten i våra utsatta bostadsområden.

Var ser ni er om fem år?
– Året som gått har givetvis präglats av kriget i Ukraina och även den påverkan det haft på världsekonomin. Den globala kostnadskrisen har påverkat både drift, underhåll och investeringar. Inflationstakten är den högsta på många decennier med kraftiga kostnadsökningar som följd. Det innebär att fastighetsbranschen står inför stora utmaningar som behöver hanteras de kommande åren.

– De fastighetsaffärer som Stångåstaden har genomfört på senare år har starkt bidragit till att sänka belåningsgraden vilket har skapat bättre förutsättningar framåt. Stångåstaden är idag lägre belånat än det genomsnittliga bostadsbolaget i landet. Vi bedömer därför att vi har goda möjligheter att fortsätta satsa på att underhålla fastigheterna och erbjuda våra kunder en riktigt bra förvaltningskvalitet och service. Att ta hand om och utveckla vår vardagsförvaltning och våra 33 000 kunder är givetvis vårt allra viktigaste uppdrag vi har – varje dag.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@förvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega