Automatisering starkaste trenden när fastighetsbolagen digitaliserar

Automatisering är en av de stora vinster fastighetsbolagen kan uppnå genom att digitalisera sina fastigheter och arbetsprocesser. Det sänker inte bara kostnaderna utan resulterar ofta också i en vinst för miljön.

När det gäller avläsning av mätvärden för vatten- och energianvändning kan vi se att mätartätheten har mer än fördubblats sedan 2013. Samtidigt har andelen mätare som läses av automatiskt tredubblats från 20 procent 2013 till närmare 60 procent i år.

Att samla in mätvärden genom automatik istället för manuellt har den uppenbara fördelen att människor inte behöver transportera sig till mätarna och minskar därmed miljöpåverkan och sparar tid. Men automatisk insamling ökar dessutom kvaliteten på de mätvärden som samlas in och framför allt får man möjlighet till högre upplösning av data. Det innebär att man kan analysera värden per timme och snabbare hitta och åtgärda problem så snart de uppstår.

Allteftersom energikraven blir hårdare har inte fastighetsägare råd att vänta veckor med att åtgärda olika typer av energiläckor. Med automatiskt insamlade data kan man exempelvis analysera om man har onormalt hög användning under någon tid på dygnet när användningen borde vara låg. Även effekt har blivit allt viktigare och då behöver man kunna genomföra analysen när uttaget är som störst.

– Även insamling av mätvärden från energileverantörer automatiseras mer och mer, säger Jonny Thor, energiexpert på Momentum. Där sker det genom en abonnemangstjänst i molnet, som automatiskt hämtar all data från valfritt antal leverantörer.

Varför samlar man inte in hundra procent mätvärden automatiskt?
Som vi ser på siffran om mätartäthet så har den fördubblats under de senaste sju åren. Att installera automatiska mätare i nybyggda fastigheter är enkelt men att byta ut mätare i befintliga fastigheter tar tid och är inte alltid motiverat när det kommer till kostnader. Många avvaktar också en planerad renovering då man även utför mätarbyten.

Trenden stadigt uppåt
Men trenden är tydlig, både andelen mätare och andelen automatiskt insamlade mätvärden ökar. Kurvorna följer varandra med en viss eftersläpning, först installerar man nya mätare och efter en tid har man kopplat upp mätarna och fått igång den automatiska inläsningen.

– Att ha en strategi och best practice för hur man ska koppla upp mätare kommer vara en framgångsfaktor kommande år, menar Jonny Thor. Då kan man utöka snabbare, mer kostnadseffektivt och driftsäkert, på både kort och lång sikt.

Källa: Momentum

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega