EU vill ha nya tuffare energikrav

Signalen är tydlig – EU ska införa MEPS, minimikrav för energiprestanda i befintliga byggnader. Men många i fastighetsbranschen har inte förstått vad som är på gång.

För att klara EU:s klimatmål att minska CO2-utsläppen med 55 procent till 2030 diskuterar nu politikerna i EU-kommissionen möjligheten att införa obligatoriska krav på miniminivåer för energiprestanda i befintliga byggnader i alla EU-länder.

Den här typen av krav som kallas MEPS (Minimum Energy Performance Standards) finns redan i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. I de två sistnämnda länderna kommer fastighetsägare efter ett visst datum inte få hyra ut byggnader som inte klarar kraven.

Men vad vet vi om de nya kraven som ska införas i hela EU? Förvaltarforum frågade Rikard Silverfur, chef Hållbarhet och Utveckling på Fastighetsägarna, som bevakar den här frågan.

Rikard Silverfur på Fastighetsägarna.

Hur sannolikt är det att EU-kommissionen beslutar att införa MEPS?
– Jag bedömer det som mycket sannolikt att någon form av MEPS kommer att införas i ”Direktivet om byggnaders energiprestanda” som en del av EU:s renoveringsvåg. Frågan är snarare vilken form av MEPS det blir, säger Rikard Silverfur.

Vet man något om hur de nya kraven kommer se ut?
– Det är idag oklart kring utformningen av reglerna. Tittar man på internationella erfarenheter och vad som kommunicerats från EU-kommissionen bygger ett MEPS-regelverk på tre delar: minikrav för energiprestanda för vissa befintliga byggnader, tröskelpunkter, det vill säga när kraven ska gälla samt sanktioner om kraven inte uppfylls. Så det är nog vad vi kan förvänta oss.

Vilken typ av byggnader kan beröras?
– Det är en av många frågor som just nu diskuteras. Det är ännu oklart om reglerna kommer gälla för till exempel vissa byggnadstyper, ägarkategorier eller de sämst presterande byggnaderna oavsett kategori eller ägare.

Ska de nya kraven anpassas till varje lands egna förutsättningar?
– Det är närmast nödvändigt då varje land har så olika förutsättningar och regelverk. Motiven bakom MEPS skiljer sig också åt. Tittar man på Frankrike, som nyligen infört en variant av MEPS, är motivet att motverka den energifattigdom som uppstår i byggnader med dålig energiprestanda och som har kallhyra. De boende sitter då med höga energikostnader som de kanske inte har råd att betala. I Sverige är detta främmande då vi har förhållandevis bra byggnader där uppvärmning som regel ingår i hyran eller Brf-avgiften.

När kan EU-kommissionen ta beslut?
– Tidplanen är att EU-kommissionen, efter remissrunda, ska ta beslut redan i december 2021. Därefter vidtar förhandling mellan de tre EU-institutionerna: kommissionen, parlamentet och rådet.

När kan de här nya kraven aktiveras?
– Det är vanskligt att spekulera i eftersom det beror lite på hur långtgående kommissionens förslag är. Tunga instanser som Europarådet kommer att värna ett stort mått av anpassningsbarhet för respektive land. Till det ska behovet av långsiktighet och tid för anpassning för träffade fastighetsägare balanseras mot behov av att snabbt minska utsläppen.

Hur stor andel av Sveriges fastigheter berörs?
– Det är såklart helt beroende av hur reglerna utformas. Ett sätt skulle kunna vara att räkna baklänges. Eftersom vi har uppsatta EU-mål kring utsläppsminskning med 55 procent till 2030 och klimatneutralt till 2050 kan en tanke vara att utgå från det och räkna fram hur befintligt bestånd måste energieffektiviseras. Men inte heller det är helt lätt eftersom målen är utsläppsbaserade och Sverige har ju i stort sett fossilfri energiförsörjning.

Kan effekten av nya krav bli att det rivs och byggs nytt i större omfattning, vilket skulle kunna leda till större klimatutsläpp?
– Visst finns det en sådan risk. Det är nog dock få av de som skriver reglerna som önskar driva mot resursslöseri som rivning eller att byggnader ska stå outnyttjade på grund av MEPS. Min gissning är att det kommer införas skyddsmekanismer mot detta.

Hur agerar Fastighetsägarna när det gäller MEPS?
– Vi agerar aktivt både på EU och nationell nivå. Vi ser det som vår uppgift att bidra till att byggnader energieffektiviseras samtidigt som vi måste värna fastighetsägare så att MEPS inte innebär någon form av näringsförbud. Därför deltar vi i flera av de intressentmöten och rådslag som genomförs i EU, men vi försöker också informera och lyfta frågan i Sverige. Vi höll ett välbesökt webbinarium 17 maj då vi upplevde att svenska aktörer kanske inte riktigt uppfattat vad som är på gång när det gäller MEPS.

Har du något råd till fastighetsägare som vill undvika att drabbas av de nya kraven?
– Då MEPS i grunden handlar om att öka takten i energieffektivisering är bästa tipset att fortsätta med den energieffektivisering som branschen sedan länge bedrivit. Se även över vilken energi som köps in, så att du som kund utövar påtryckning på energileverantörer att minska utsläpp.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Läs mer om MEPS

Fastighetsägarna: ”Nya energikrav på befintliga byggnader på gång

Fastighetstidningen: ”Nya Energikrav från EU kan stoppa uthyrning

Fastighetstidningen: ”Fastighetsägarorganisationer bävar för hårda EU-krav

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega