Momsavdragen begränsas för IMD

Fastighetsägarnas skattejurist Ulrika Hansson kommenterar domen.

Högsta förvaltningsdomstolen begränsar i en ny dom avdragsrätten för el- och vattensystem för individuell mätning och debitering.

Enligt Skatterättsnämndens förhandsbesked från 2020 blev det möjligt för fastighetsägare att dra av moms på installation av mätsystem för IMD, individuell mätning och debitering, i lägenheter i flerbostadshus.

Beskedet kunde tolkas som att det även blev möjligt att göra momsavdrag på inköp och installation av själva el- och vattensystemen.

Skatteverket var inte nöjd med beskedet och överklagade till Högsta Förvaltningsdomstolen som nu har avgjort frågan. Högsta Förvaltningsdomstolen gick på Skatteverkets linje.

Domen i korthet
Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att avdragsrätt bara medges för inköp och installation av själva mätutrustningen. Ingen avdragsrätt medges för el- och vattensystem som är nödvändiga för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål.

Domen slår alltså fast att momsen vid inköp av el- och vattensystem omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad i mervärdesskattelagen.

Nya IMD-krav i år
Den 1 juli i år träder en ny lag i kraft som kräver att fastighetsägare måste installera system för individuell mätning och debitering av den energi som används för varje lägenhets inomhusklimat. Läs mer om kravet och de undantag som gäller här.

Kravet har införts på grund av att EU-kommissionen hade synpunkter på hur Sverige har genomfört det så kallade energieffektiviseringsdirektivet.

Laddstolpar för elbilar
Fastighetsägarnas skattejurist Ulrika Hansson konstaterar att Högsta förvaltningsdomstolens dom endast tar ställning i frågan om installation av IMD i lägenheter i flerbostadshus.

– Har fastighetsägaren anlagt laddstolpar på parkeringsplatser som ingår som en del i momsfri bostadshyra har Skatteverket uttalat att avdragsförbudet för stadigvarande bostad omfattar parkeringsanläggningen, inklusive laddstolpar och laddningsboxar. Om det däremot är så att fastighetsägaren tillämpar individuell mätning och debitering av förbrukad el gäller inte avdragsförbudet sådan mätutrustning som har installerats i parkeringsanläggningen, uttalar Skatteverket i ett ställningstagande från 2018, säger Ulrika Hansson.

Skatteverket kan dock komma att justera lite i i sitt ställningstagande, så det är viktigt att följa med i informationsflödet, rekommenderar Ulrika.

El, gas och vatten
Ulrika Hansson konstaterar också att fastighetsägare kan göra momsavdrag när de köper el som används vid skattepliktig vidareförsäljning till hyresgästerna.

Däremot får fastighetsägare inte dra av moms vid köp av el för andra ändamål än skattepliktig vidareförsäljning, till exempel när den används för tvättstugor och belysning i allmänna utrymmen.

– På motsvarande sätt finns avdragsrätt för ingående skatt på förvärv av gas och vatten som används för skattepliktig vidareförsäljning till hyresgästerna, säger Ulrika Hansson.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega