Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Stoppa fusket: fem tips till hyresvärdar

Säkerhetsexperten Mattias Nygren på 2Secure hjälper dig att avslöja förfalskade handlingar när någon söker bostad hos er.

Under sommaren har säkerhetskonsultföretaget 2Secure på uppdrag av ett bostadsbolag utrett ett ärende gällande misstanke om omfattande fusk i samband med ansökningar till hyresrättsbostäder.

Hyresvärdars kriterier för att låta någon erhålla bostad varierar, men det kan exempelvis röra sig om ålder, ekonomi, boende och hushållets storlek.

I just detta fall fanns krav på stadigvarande anställning och inkomstnivå. Kunden misstänkte dock att de uppgifter som potentiella hyresgäster lämnat var förfalskade vid flertalet tillfällen.

Välorganiserat och utbrett fusk
2Secure samverkade med polisen i ärendet och granskade de dokument som de misstänkta hade intygat sina anställningar och inkomstnivåer med.

Det framkom att handlingarna i ansökningarna från de misstänkta i samtliga fall var förfalskade. Fusket var mycket omfattande, och dessutom kunde 2Secure fastställa att alla hade använt sig av samma ursprungsdokument.

De konsekvenser som denna typ av fusk leder till är naturligtvis att man som hyresvärd låter personer med dålig betalningsförmåga erhålla bostad och att man som hyresvärd därigenom riskerar att lida ekonomisk skada.

Svårt att upphäva besittningsskydd
– När hyresgästen väl fått tillträde till bostaden är besittningsskyddet mycket stark, och denne har allt som oftast rätt att bo kvar även om bostaden erhållits på falska uppgifter. Att som hyresvärd försöka få besittningsskyddet upphävt på grund av att hyresgästen erhållit sin bostad baserat på falska uppgifter är som regel mycket svårt och rättsliga prövningar leder oftast till att hyresgästen går vinnande ur striden, säger Peter Narbe, regionchef vid 2Secure Syd/Väst.

Detta belyser vikten av att hyresvärden måste ha som rutin att granska och verifiera de handlingar och dokument som en hyresgäst tillhandahåller vid sin ansökan innan denne tilldelas en bostad.

Fem tips till hyresvärdar

  1. Kontrollera alltid att de uppgifter som den bostadssökande lämnar. Exempelvis genom att ringa till skattemyndigheten för inkomstkontroll, folkbokföringen för information om boende och mantalsskrivningshistorik, kontakta tidigare angivna hyresvärdar, uppgivna arbetsgivare etc.
  2. Om du kontaktar en angiven referensperson vid ett företag eller myndighet. Ring alltid denne via växelnumret och aldrig direkt till ett angivet mobiltelefonnummer.
  3. Gör sedvanlig kreditprövning.
  4. Var tydlig gentemot bostadssökande att alla inlämnade uppgifter kommer att granskas och verifieras och att osanna uppgifter kommer att polisanmälas. Det kan röra sig om osant intygande, urkundsförfalskning och försök till bedrägeri. Detta har visat sig reducera viljan till att lämna in falska uppgifter.
  5. Om ni inte har kapacitet att genomföra kontroller själva, anlita en leverantör för kontrollverksamheten.

Mattias Nygren, 2Secure
redaktionen@forvaltarforum.se

Mattias Nygren har under 15 år arbetat vid Polisens Nationella Insatsstyrka (NI). Han har därefter haft en karriär som säkerhetschef inom FN där han arbetat med valsäkerhet, matleveranssäkerhet, evakueringsplanering och skydd av FN:s personal och tillgångar. Han har erfarenhet av arbete i en rad olika högriskländer. Mattias grundade tillsammans med några kollegor från NI säkerhetskonsultföretaget 2Secure som i dag är en av landets ledande aktörer inom kvalificerade säkerhetstjänster för såväl privatpersoner som företag och myndigheter.

 

 

Bli den första att kommentera "Stoppa fusket: fem tips till hyresvärdar"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega