Bristande säkerhetsrutiner trots mycket hot och våld

Mattias_Nygren_mellan

– Det är ytterst få bolag i fastighetsbranschen som har en säkerhetschef, säger Mattias Nygren, grundare och delägare i säkerhetsföretaget 2Secure.

Fastighetsbranschen drabbas ofta av hot och våld. Trots det saknar många bolag säkerhetsrutiner.

– Av alla branscher som vi jobbar med är fastighetsbranschen en av de mer utsatta för hot och våld, säger Mattias Nygren, grundare och delägare i säkerhetsföretaget 2Secure.

Under sommaren har medierna rapporterat om anställda i fastighetsbranschen som drabbats av hot och våld. Det värsta exemplet var när Familjebostäders vd Per-Henrik Hartmann och flera andra ledande personer i bostadsbolaget utsattes för brandattacker i Göteborg den 9 juni.

Samma månad hotades vd:n på Ekerö Bostäder, Mats Viker, av rasistiska mejl, telefonsamtal och affischer efter att ha skrivit att i princip alla lägenheter går till nyanlända.

Ny trend
Mattias Nygren tror inte att hoten och våldet i fastighetsbranschen har ökat under senare år, men de riktar oftare in sig mot företagsledningen.

– Knäppgökar som går bärsärk har vi sett i alla tider, säger han. Det är ingen ny trend, men det vi ser generellt är en ökad vilja att närma sig beslutsfattare. Vi ser i allt större utsträckning att gräsrötterna i sin frustration över att vara felaktigt behandlade söker svar, förklaringar eller ansvar hos dem som har det yttersta ansvaret. Där ser vi en tydlig ökad trend.

Mattias Nygren ser flera brister i fastighetsbolagen som drabbar säkerheten.

Ingen ansvarig
– Det är ytterst få bolag i fastighetsbranschen som har en säkerhetschef. När man säger säkerhetschef i fastighetsbranschen tänker man sig ofta en vaktmästare som har koll på nycklarna och larmen, men det är inte det jag menar Jag menar en säkerhetschef på koncernledningsnivå, som ser till att det finns ett systematiskt säkerhetsarbete.

En säkerhetschef ska se till att det finns ett rapporteringssystem för incidenter på företagets intranät och en rapporteringskultur, så att anställda som utsätts för brott faktiskt rapporterar det. Annars får man inte fram någon statistik på hot och våld.

Var förberedd
– Säkerhetschefen ska också ha färdiga rutiner och strategier för att hantera olika typer av personhot. Har man inte det står man handfallen i en krissituation. Och då är det inte läge att börja leta efter lämpliga leverantörer som kan hjälpa till att hantera det här.

Mattias Nygren menar att sådana rutiner och strategier är ett måste för att arbetsgivaren ska visa ett minimum av anständighet mot anställda och hyresgäster.

Att fastighetsbranschen drabbas av förhållandevis mycket hot och våld har en naturlig förklaring, enligt Mattias Nygren.

Stora kontaktytor
– Fastighetsbranschen och dess hyresgäster utgör ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Då måste man acceptera att ett antal av dessa hyresgäster är yrkeskriminella och begår olika typer av brott eller att de är psykiskt instabila eller missbrukare. Per definition kommer de då att hamna i konflikt med fastighetsägaren.

Det handlar helt enkelt om verksamheter som har stora kontaktytor mot allmänheten och där beslut kan påverka de berörda personerna på ett negativt sätt.

I vissa bolag är hot och våld vanligare. När Fastighetsanställdas förbund i en enkät 2013 frågade sina medlemmar om de utsatts för hot och våld i sina arbeten senaste året visade det sig att de anställda i allmännyttan oftare drabbades.

Konfliktsituationer
Den klassiska konfliktsituationen i fastighetsbranschen är hyresgästen som blir hotfull eller våldsam när han eller hon står inför en vräkning. En annan mycket vanlig konfliktsituation är när störningspatruller är ute och ber hyresgäster att sänka ljudvolymen.

– Då är det jättevanligt med hot och våld, säger Mattias Nygren, som menar att man kan lära sig att undvika våld genom att bemöta hotfulla personer på rätt sätt.

Personal inom förvaltning och uthyrning kan också drabbas av hot och våld i sin arbetsmiljö när de informerar om hyreshöjningar eller störande underhållsarbete.

Missnöjesbranschen
Även om fastighetsbranschen drabbas av relativt mycket hot och våld är den inte bland de allra mest utsatta branscherna. Mattias Nygren berättar att alla vet vad nöjesbranschen är för något, men få känner till missnöjesbranschen.

Här ingår till exempel Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och sociala myndigheter.

– De driver ju en missnöjesbransch med många missnöjda kunder som tar ut sina aggressioner på de här tjänstemännen. I det privata näringslivet är inkassoverksamhet en typisk missnöjesbransch som i stort sett har 100 procent missnöjda kunder, säger Mattias Nygren.

Andra exempel branscher där personalen utsätts för mer hot och våld än i fastighetsbranschen är sjukvård, omsorg och olika typer av blåljuspersonal.

 

Text: Mats Cato

 

Läs även Förvaltarforums artikel ”Så skyddar dig mot hot och våld

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega