Glöm inte söka hyresstöd!

Ansökningstiden för fastighetsägarna är kort. Det tillfälliga hyresstödet kan enbart sökas i sommar från den 1 juli 2020 till den 31 augusti 2020 hos länsstyrelserna.

I Boverkets information om det tillfälliga hyresstödet som du finner länk till nedan hittar du även följande dokument:

  • SNI-koder för vissa lokalhyresgäster (pdf)
  • Boverkets preliminära intygsmall för hyresgästen (pdf)
  • Boverkets beräkningsmall för lokalhyresstödet (excel)

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Boverkets information om hyresstödet

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega