Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan

Wilhborgs klimatansvarige Jan Larsson tog fram en klimatneutral lösning.

Standardlösningarna för kylanläggningar uppfyller inte Wihlborgs klimatkrav. Därför har bolagets driftansvarige hjälpt leverantören att utveckla tekniken.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Wihlborgs arbetar med frågan inom en rad områden. En viktig insats som det inte talas så mycket om är att minska den klimatpåverkan som sker vid läckage av köldmedier från kylanläggningar.

Ett konkret exempel är ett energiprojekt som genomförts i fastigheten Ubåten 2 i Dockan i Malmö där resultatet är en byggnad som drivs resurseffektivt och klimatneutralt.

Visade att det går
– I fastigheten fanns gamla kylmaskiner som vi behövde byta. Vi vet att läckage från traditionella kylanläggningar har stor klimatpåverkan och därför ville vi visa att det går att skapa en klimatneutral lösning, säger Jan Larsson och tillägger;

– Men de standardlösningar som leverantörerna erbjuder uppfyller inte Wihlborgs högt ställda krav. Därför har vi haft ett tätt samarbete med leverantören Klimatkyl i Malmö AB och tillverkaren SCM Ref AB i Vislanda där jag varit med och sett till att lösningen som nu finns på plats utformats utifrån våra krav på minimal klimatpåverkan vid eventuella läckage från kylanläggningen.

Liten klimatpåverkan
Under 2019 installerade Wihlborgs en ny kylmaskin med en liten mängd naturligt köldmedium (propan), som har en mycket liten klimatpåverkan vid eventuellt läckage.

Traditionellt har kylanläggningar oftast innehållit gaser som har en stor koldioxidpåverkan vid läckage.

– Genom att ha moderna anläggningar kan vi förstås minska risken för läckage. Men genom att ställa krav på att det är naturligt köldmedium som används kan vi känna oss trygga med att klimatpåverkan blir minimal om ett läckage trots allt sker, säger Jan Larsson.

Drivs av solel
Den nya kylanläggningen som installerats i Ubåten 2, med SVT som hyresgäst, förses med el från husets egen solcellsanläggning. Resterande energi som används i huset är förnybar el från vindkraft och biobaserad fjärrvärme vilket gör att byggnaden nu energimässigt drivs helt klimatneutralt.

Hela projektet har dessutom inneburit en årlig besparing på 90 MWh el och 50 MWh fjärrvärme.

– Via tydliga inköpskrav och samarbete i olika former får vi bättre kraft och kan skynda på omställningen till bättre klimatalternativ, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Källa: Wihlborgs

Bli den första att kommentera "Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega