Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Tre röster om kompetensutveckling

Susanne Heldring Axelsson, Botkyrkabyggen, Per Quant, Hestia och Carola Bobic, Savills, berättar hur deras bolag ser på kompetensutveckling av medarbetarna.

Förvaltarforum har frågat tre HR-profiler i branschen hur de fortbildar sin personal, om hur de upplever utbudet och vilka trender de ser.  

Susanne Heldring Axelsson från Botkyrkabyggen, Per Quant från Hestia och Carola Bobic från Savills är eniga om att det är mixen av interna- och externa utbildningsinsatser som löser de ofta skiftande behoven av fortbildning.

Motivera anställda
Någon direkt brist på utbildningsmöjligheter ser de inte, utbudet finns där vare sig det rör sig om mer omfattande utbildningssatsningar eller mindre punktinsatser.

Däremot kan tröskeln att motivera en del av de anställda att vilja, eller ta sig tid att förkovra sig, vara hög och bli ett hinder menar Susanne Heldring. Även Carola Bobic anger att det finns en stor utmaning i att få medarbetare att frigöra och avsätta tid för kompetensutveckling.

Den tysta kunskapen
Per Quant lyfter fram att den nyanställde initialt alltid går bredvid en annan medarbetare – en nog så viktig utbildningsinsats.

För som i så många andra sammanhang är den tysta kunskapen, som är svår att ta på men ändå finns där, något som verkligen kan underlätta i arbetsvardagen. Ta del av HR-profilernas svar nedanför gröna rutan.

Hur arbetar du som läser denna artikel med kompetensutveckling på ert bolag? Vilka satsningar väljer ni att göra – och varför? Finns det något i fastighetsbranschens utbildningsutbud som ni efterlyser? Hör gärna av er till oss och berätta! redaktionen@forvaltarforum.se


Carola Bobic, HR Manager Savills

Vilka är era utmaningar när det gäller att kompetensutveckla era medarbetare?
Inom vår organisation har medarbetarna ett starkt kundfokus och driv att leverera hög kvalitet. Det i kombination med inflöde av nya kunder gör att den största utmaningen är att avsätta och frigöra tid för kompetensutvecklingen, om det som avses är att gå på kurs. Det är ibland mycket viktigt att fylla på med kompetens genom utbildning, men kompetensutveckling innefattar ju mer än det. För oss är det viktigt att medarbetarna känner att de i sitt dagliga arbete har utvecklande uppgifter.

Ungefär hur mycket lägger ni på utbildning per person och år?
Det varierar på personnivå från år till år eftersom vi utgår från individuella behov, men den genomsnittliga siffran är cirka 3000 kr per person.

Att hitta rätt utbildningar, lätt eller svårt – hur upplever ni utbudet?
Utbudet är stort och det finns många leverantörer. Det är relativt lätt att hitta utbildningar, men kan ju vara svårt att veta vilken som är den rätta.

Hur ser trenden ut? Skicka iväg på kurs eller internutbilda?
Jag tror på en mix av extern och intern utbildning. Hos oss har vi genom vårt breda tjänsteutbud många olika kompentenser internt, och det försöker vi nyttja i form av internutbildning. Men vi skickar också medarbetare på externa utbildningar och vi tar även hjälp av externa utbildare till skräddarsydda utbildningar för oss.

Vilken kunskap tycker du främst saknas inom förvaltningsbranschen idag? Jag kan inte peka på en specifik kunskap som saknas, men det generellt svårt att hitta personer med olika typer av förvaltningskompetens och erfarenhet i branschen.

 

Susanne Heldring Axelsson, HR-chef Botkyrkabyggen

Vilka är era utmaningar när det gäller att kompetensutveckla era medarbetare?
Vi kommer fortsätta utbilda i jämställdhet, mångfald och värderingsfrågor. Utmaningen är att få de som inte är intresserade att vilja gå utbildningar och så vidare.

Ungefär hur mycket lägger ni på utbildning per person och år?
Cirka 10 000 kr. Vi har mer i budget men får inte ut alla på utbildningar.

Att hitta rätt utbildningar, lätt eller svårt – hur upplever ni utbudet
För det mesta hittar vi rätt. Många gånger anlitar vi en extern som kommer till oss. Då kan vi samla ihop fler och det blir billigare.

Hur ser trenden ut? Skicka iväg på kurs eller internutbilda?
Vi kommer göra båda och. När det är många som ska gå brukar vi skräddarsy utbildning hos oss själva. Inte så mycket internutbildning.

Vilken kunskap tycker du främst saknas inom förvaltningsbranschen idag?
Affärsmannaskap.

 

Per Quant, HR-Direktör Hestia

Vilka är era utmaningar när det gäller att kompetensutveckla era medarbetare?
Vad gäller våra fastighetstekniker så har vi en ”kravspec” på vilka kompetenser/certifikat som behövs, SBA, anläggning fastighetsskötare med mera. Vi har en kontinuerlig utbildning för vår personal.

Ungefär hur mycket lägger ni på utbildning per person och år?
Cirka en vecka plus seminarier.

Att hitta rätt utbildningar, lätt eller svårt – hur upplever ni utbudet?
Vi upplever att det är lätt.

Hur ser trenden ut? Skicka iväg på kurs eller internutbilda?
Som ny går man alltid med en erfaren kollega, men det händer att vi kör externutbildningar internt.

Vilken kunskap tycker du främst saknas inom förvaltningsbranschen idag?
Vad gäller kommersiell förvaltning som är vårt område så är det förhandling och tillgångsförvaltning.

Enkät:Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega