Kriser skapar kreativitet

I dessa tider med Coronavirus som tar all kraft ur samhället och organisationer kan man verkligen fundera över vad som händer sedan, när allt kanske stabiliseras. Säkerligen kommer det att ta lång tid innan vi är tillbaka till någon form av normalläge.

Med de snabba förändringar som vi ser nu så kommer vi kanske aldrig komma tillbaka till de arbetssätt och arbetsformer som vi varit vana vid. Det är kanske efter den här krisen som distansarbetet slår igenom och vi får helt nya grupper som rör sig i bostadsområdena på dagarna, med nya och annorlunda krav på hur boendet ska se ut och fungera.

Det kanske också innebär att många fastighetsbolag kan dra lärdom av det ”stabsläge” man arbetat i under en relativt lång tid och blir mera lyhörd för signaler inom och utanför sitt verksamhetsområde. Det kan också handla om att digitaliseringen inom fastighetsförvaltningen slår igenom på allvar, då man förstår vinsten av att kunna följa upp hur fastigheten ”tuffar och går” utan stora personella insatser.

Tvingas tänka nytt
Jag vet inte vad som kommer att hända, men det spännande med kriser är att det får oss att tvingas tänka på ett nytt sätt, att skapa nya rutiner och att ständigt försöka anpassa oss till de nya situationer som hela tiden uppkommer.

Vissa organisationer är mer kreativa, mer intresserade att göra saker annorlunda och att man faktiskt får någonting gjort. Det gäller att bevara den här känslan av lösningsfokus när saker och ting normaliseras.

Krafter som hittar nya vägar
Om allt är på väg ner i källaren, så finns det ibland krafter i organisationen som hittar nya vägar för att överleva. Ericsson lyckades med en omställning som många andra företag misslyckades med. Vasakronan lyckades gå från trött statligt fastighetsbolag till Sveriges högst värderade fastighetsbolag.

Kommuner, regioner och fastighetsbolag ställs just nu inför ständiga behov att improvisera och hitta nya sätt att möta oväntade behov. Det kräver kreativitet långt utöver det vanliga.

Samarbete över gränser
Samarbete över gränser kan vara en annan framgångsfaktor i kristider. Det finns otaliga exempel där förklaringen till varför det gått dåligt förklaras med bristande samarbete. I den kris som nu pågår så krävs ett samarbete och samverkan utöver det vanliga.

Det kan användas när vi funderar på hur vi ska arbeta i framtiden. Ska vi lyckas vända situationen i många av våra utsatta bostadsområden så handlar det om att få skola, socialtjänst, fastighetsägare, polis, hälsovård och arbetsförmedling att samarbeta på riktigt.

Växande renoveringsskuld
Jag har under många år varit bekymrad över bristen på krismedvetenheten i delar av branschen och undrat när den ska infinna sig. Renoveringsskulden inom bostadssektorn växer för varje vecka. Många privata fastighetsbolag har varit mer intresserade av transaktioner än förvaltning och långsiktig planering.

Kommunala bolag stoppar huvudet i sanden och hoppas att det kommer att räcka med att göra så lite som möjligt när det gäller renovering av våra miljonprogramsområden, en strategi som kan vara förödande på sikt. Den kris som vi nu är drabbade av i hela samhället kan vara en viktig väckarklocka för oss på många olika sätt.

Möjlighet att reflektera
Vi kan konstatera att vi är extremt sårbara för snabba och oväntade förändringar.

Samtidigt ger det oss en möjlighet att reflektera över hur vi löste situationer på nya sätt, hur vi klarade att samarbeta i nya och oväntade konstellationer och (förhoppningsvis) hur vi kom ut ur den här krisen med en större krismedvetenhet att vi måste hitta nya vägar för att skapa ett hållbart samhälle.

Ulf Nyqvist

Ulf Nyqvist har över 20 års branscherfarenhet som vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Numera är han egen konsult inom fastighetsutveckling, med uppdrag bland annat hos  Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega