Så ökar Botkyrkabyggen tryggheten

– Det lönar sig att lägga kraft på att identifiera och åtgärda vardagsnära problem, säger Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggens åtgärder för att minska otryggheten ger resultat enligt den senaste mätningen. Se vilka åtgärder som bolaget har genomfört.

Botkyrkabyggens nyårslöfte 2019 om satsningar på trygghetsskapande åtgärder, bland annat ordningsvakter, trygghetsvandringar, ny lokal för samhällsaktörer och intensifierat arbete mot olovlig andrahandsuthyrning, har gett resultat.

En ny mätning visar att den upplevda tryggheten ökat totalt sett och den största förändringen har skett i Fittja.

Exempel på åtgärder
Under 2019 har Botkyrkabyggen bland annat genomfört 27 trygghetsvandringar där anställda synat allmänna utrymmen ute och inne i Fittja, Alby och Norsborg för att åtgärda sådant som skapar otrygghet.

Numera arbetar ordningsvakter i Alby centrum och de har sin nya lokal inne i centrum, vilket ger ökad tillgänglighet.

Bolaget har även med sitt arbete mot olovlig andrahandsuthyrning återtagit 107 lägenheter och möjliggjort för fler att bo lagligt, tryggt och med sjysta villkor.

En ny lokal har skapats mitt i Fittja, där olika samhällsaktörer kan mötas för att tillsammans påverka platsen i positiv riktning.

Resultatet i mätningen
Nu, januari 2020, är det dags att rannsaka och summera hur de utlovade och genomförda åtgärderna påverkat hyresgästernas upplevda trygghet. En ny kundundersökning gjord av AktivBo på uppdrag av Botkyrkabyggen visar bland annat att:

 • I de särskilt utsatta områdena Fittja, Alby och Norsborg ökade sammantaget tryggheten bland hyresgästerna med 2,9 procentenheter mellan 2018 och 2019.
 • Fittja sticker ut på ett exceptionellt sätt, där har tryggheten ökat med drygt 7 procentenheter.
 • Säkerhet mot inbrott i förråden har ökat med nära 13 procentenheter i Fittja.
 • Den personliga tryggheten kvällar och nätter i Alby har ökat med 5,7 procentenheter.
 • När Botkyrkabyggens alla fem områden slås ihop, har tryggheten ökat med drygt två procentenheter.
 • Trygghet i källare totalt i bolagets områden har ökat med nära 4,5 procentenheter.

”Det går att vända trender”
– Jag är mycket glad för våra hyresgästers skull och även för andra som bor, är verksamma eller planerar att investera i Botkyrka. Det går att vända trender, det lönar sig att lägga kraft på att identifiera och åtgärda vardagsnära problem, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen, och tillägger;.

– Men vi har fortfarande arbete kvar att göra. Tryggheten ska öka ännu mer och i alla våra områden. Därför påbörjar vi nu en djupanalys av undersökningen för att förfina bolagets åtgärder i respektive stadsdel.

Fler åtgärder 2020
2019 års mätning visar att 74,6 procent av hushållen svarar att tryggheten är mycket bra eller ganska bra. När Botkyrkabyggen summerar år 2020 är målet att den andelen ska vara 78 procent av de svarande.

Nyårslöftet från Botkyrkabyggen för 2020 är därför bland annat att bolaget ska:

 • Inviga minst 20 gårdar för god gemenskap, vilket även försvårar för kriminella att styra i de offentliga rummen.
 • Återta ännu fler lägenheter som hyrts ut olovligt i andra hand.
 • Utöka samarbetet med kommunens socialtjänst. Vi vet till exempel att det finns barnfamiljer i behov av trygga boendeförhållanden med stöd från kommunen och här är Botkyrkabyggen ett viktigt verktyg, inte minst med tanke på att barnkonventionen nu är lag i Sverige.
 • Erbjuda minst tio gratis brandskyddsutbildningar för våra hyresgäster och stödja grannsamverkan mot brott i olika former.
 • Verka för att bolagets huvudkontor flyttas till Alby och på så sätt utöka vår närvaro, bidra till utvecklingen av centrum och visa unga att jobb är ett möjligt livsval.

Källa: Botkyrkabyggen

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega