Affärsmodell för hållbar renovering

Foto: Emma Zetterlund.

Forskare på Chalmers och Rise har tagit fram ett förslag till affärsmodell för hållbar renovering. Modellen består av fem steg.

Affärsmodellen är ett av resultaten av en studie där en grupp forskare under ett par år följt Familjebostäders i Göteborg renovering av 1 200 lägenheter på Siriusgatan i Bergsjön.

Samspel och konflikter
Fokus för studien har varit att beskriva samspelet mellan olika aktörer, samt samverkan och konflikter mellan värden och mål.

Utgångspunkten för affärsmodellen är att det ska gå att leverera hållbart, bra och billigt boende på affärsmässiga villkor.

Fem systematiska steg
Den föreslagna modellen innehåller fem systematiska steg:

 1. Identifiera syfte och mål med renoveringen. Ett första steg är att identifiera kundkrav genom dialog med hyresgästerna. Att jämföra hyresgästens krav med fastighetens tekniska behov och övergripande projektmål är basen för renoveringen.
 2. Förena kundkrav och hållbarhetsmål. Identifiera vilka hållbarhetsåtgärder som är mest lämpliga i kombination med tekniska åtgärder och hyresgästernas önskemål.
 3. Utför intressentanalys. Identifiera viktiga intressenter utöver de boende – andra fastighetsägare, offentliga aktörer och hyresgästföreningar – och planera samverkan med dessa.
 4. Kalkylera inkomstflöden. Ta hänsyn till både åtgärder som genererar värde på kort sikt och åtgärder med långsiktiga fördelar. Gör en livscykelkostnadskalkyl för investeringen.
 5. Identifiera renoveringsprojektets slutvärden (ekonomisk avkastning och socioekonomiska effekter). Exempel på värdeökning är optimerad drift av fastigheterna och ökat fastighetsvärde.

Tio rekommendationer
Forskningsrapporten innehåller också ett antal rekommendationer som kan vara till stöd vid renovering och omvandling av bostadsområden:

 • Definiera ramarna för projektet
 • Definiera långsiktigt hållbara mål
 • Sätt ramar och definiera mål genom att tillämpa ett affärsmodelltänk
 • Strukturera processen, sätt upp delmål
 • Involvera de boende
 • Definiera roller
 • Sätt upp regler för samarbete och kommunikation
 • Samla all dokumentation
 • Använd tillgänglig kunskap, mallar och verktyg
 • Ha flera åtgärdsalternativ

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Ladda ned rapporten ”Utmaningar för hållbar förnyelse” här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega