Serviceindex öppnas för alla

Fastighetsentreprenörernas tidigare ordförande Björn Thelning och nuvarande Jan Petersson.

Fastighetsentreprenörernas index för fastighetsservicetjänster blir nu tillgängligt för alla i branschen. Det går att prenumerera på från SCB som tar fram indexet.

Fastighetsentreprenörerna är föreningen för entreprenörer som tillhandahåller tjänster inom teknisk förvaltning, fastighetsdrift och facilities management.

Föreningen använder sedan flera år ett eget branschanpassat index för att mäta ändringar i kostnader för fastighetsservicetjänster. Fastighetsserviceindex används för justering av priser i olika typer av avtal.

Speglar verkligheten
– Fastighetsserviceindex speglar våra medlemsföretags verklighet och verksamhet och är därför mer rättvisande än till exempel Arbetskostnadsindex (AKI), Konsumentprisíndex (KPI) och Labor Cost Index (LCI) , säger Björn Thelning, tidigare ordförande i Fastighetsentreprenörerna.

– Dessutom ligger vårt index något under AKI respektive LCI, som är vanliga i denna typ av avtal, varför uppdragsgivare gärna använder sig av det, tillägger han.

Indexet omfattar alla kostnadsslag hos leverantören från personalkostnader och administration till kostnader för maskiner, skyddsutrustning och drivmedel. Fastighetsserviceindex räknas upp varje år av SCB och presenteras i början av november.

Tillgängligt för alla
Tidigare har indexet endast kunnat användas Fastighetsentreprenörernas medlemmar men blir nu alltså tillgängligt för hela branschen.

– Vi vill att så många som möjligt ska använda sig av vårt index eftersom vi anser att det bäst speglar kostnaderna i vår bransch, säger föreningens nuvarande ordförande Jan Petersson.

Förhoppningen är också att föreningens index inom kort även ska kunna rekommenderas i samband med upphandling av Aff-entreprenader.

Text: Hans Hellberg

Så här fördelar sig indexets kostnadsslag

Kostnadsslag                                 procent

  • Personalkostnader             71,8
  • Maskiner                            2
  • Arbetskläder/skyddsutrustning  1,1
  • Lokaler                               5,4
  • Bilkostnader                       7,6
  • Drivmedel                           2,2
  • Administration/overhead  9,9

 

Här kan du läsa mer om och prenumerera på Fastighetsserviceindex

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega