”Vi vill verka för större öppenhet i avtalen”

… Björn Thelning, ordförande för Fastighetsentreprenörerna som är ny partner till Förvaltarforum.

Varför vill ni vara partner med Förvaltarforum?
– Fastighetsentreprenörerna har under alla år eftersträvat en öppen dialog mellan branschens parter. Vi har initierat olika typer av träffar och kanaler för att möjliggöra denna. Förvaltarforum har utvecklats mycket positivt och vi ser också detta som en bra plats för att föra fram våra ambitioner och frågor.

Vad är det mest spännande som händer hos er just nu?
– Under 2019 avser vi släppa vårt Fastighetsserviceindex publikt. Syftet med detta index, som föreningen tog fram 2012 anpassat till svenska förhållanden, är att mäta ändringar i kostnader för fastighetsservicetjänster. Fastighetsserviceindex speglar alltså verkligheten för oss leverantörer och är ett bra alternativ till AKI, LCI etcetera.

Vilka är Fastighetsentreprenörernas största utmaningar i dag och inför framtiden
Grundläggande för oss i föreningen är att främja entreprenaddriven professionell fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster med fastighetskunnande i botten. Den stora utmaningen för oss alla i branschen är att attrahera människor att söka sig till och utbilda sig inom vårt område.

Varför ska man vara medlem hos Fastighetsentreprenörerna och vilken medlemsnytta finns det?
– Vill man utveckla och utvidga vår bransch liksom höja status och kompetens är Fastighetsentreprenörerna rätt plats att verka från. En bra respons på de frågor vi driver är den absolut bästa medlemsnyttan. Vi har också andra nyttor som förmånliga erbjudande av olika slag för avtalsdokument, utbildningsverktyg, drivmedelsavtal med mera.

Vad hoppas du på under 2019?
– Vi ser fram emot deltagandet i Förvaltarforum. Vi kommer verka för en större transparens och öppenhet i avtalsrelationen mellan beställare och leverantör. Det blir också intressant med responsen på lansering av Fastighetsserviceindex liksom att följa frågorna vår nyvalda styrelse under ledning av Jan Petersson (till vardags verksam på L&T FM AB) kommer att arbeta med.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs mer om Fastighetsentreprenörerna här

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega