Partnertext från AktivBo

Referensgrupp för renare tvättstuga och trapphus

I en satsning på förbättrad städning av trapphus och tvättstugor initierar Växjöbostäder referensgrupper med hyresgästerna när nya koncept ska testas.

Målet är att genom en kontinuerlig dialog med kontaktpersoner i respektive fastighet få en bättre insyn i skötseln av tvättstugor och entreprenörers arbete i trapphuset.

Louise Stamblock, kontraktschef på Växjöbostäder, berättar mer om satsningen.

– Aktiviteten i sig är från en början en åtgärd från vår handlingsplan med AktivBo. Vi har sett att vi behöver bli bättre på städningen av trapphus och tvättstugor. När det gäller trapphusstädningen har samtliga trapphus egna entreprenörer och här har vi sett att det finns förbättringspotential. I tvättstugorna ansåg man istället att städningen av grannarna inte var tillräcklig, säger Louise Stamblock.

Signeringsdekaler
Som en första åtgärd i en kraftansträngning för förbättrad städning satte man upp signeringsdekaler på informationstavlor i anslutning till trapphus och en skylt i tvättstugor.

På dessa behöver entreprenörerna genom en snabb signatur bekräfta att man varit på plats och lämnat platsen i ett gott skick. I tvättstugorna finns även en uppmaning till hyresgästerna att städa efter sig.

– Vi började med ett tiotal områden där vi identifierat de största utmaningarna och där vi fått sämst resultat på just de städrelaterade frågorna. I tvättstugorna har vi nu satt upp skyltar på insidan av dörren med information om när vår entreprenör senast har varit där och städat. Under denna finns även en påminnelse till hyresgästerna att städa efter avslutat tvättpass.

Engagerade hyresgäster
Med en god kunddialog som grund och flera engagerade hyresgäster som gärna ställer upp och påverkar sitt boende utvecklades idén om referensgrupper.

– Vi har många hyresgäster som vi redan har etablerad och regelbunden kontakt med. Det var här idén om referensgrupper växte. Vi tittade närmare på om vi hade kontaktpersoner i alla de områden som vi identifierat att vi ville bli bättre på. Vi skapade därefter referenspersoner som får tycka till och hjälpa oss säkerställa att våra entreprenörer signerar sitt arbete.

Tydligare och snabbare inblick
Växjöbostäder samlar löpande in åsikter och upplevelser från referensgruppen. Målbilden är att få både tydligare och snabbare inblickar i vart man bör rikta förbättringsarbetet.

– Vi ringer upp kontaktpersonerna och har en dialog. Hyresgästerna är positiva till att vara med och vi samlar löpande in referensgruppens olika bilder och åsikter. Vi började initiativet i början på augusti.

Referensgrupper inom fler områden
Förhoppningen är att initiativet med referensgrupper ska kunna implementeras även på andra delar av förvaltningen.

– Jag tror absolut att man kan använda referensgrupper inom andra områden. Jag har lyft frågan med vår markentreprenör där man skulle kunna göra likadant. Om utfallet av referensgrupperna blir som vi tänker är det mycket möjligt att vi sprider det vidare.

Ett företag som bryr sig
Louise Stamblock lyfter återigen värdet av att involvera hyresgästerna själva i förbättringsarbetet och ser positivt på vidareutvecklingen av konceptet.

– Vi har nyligen gått ut med årets hyresgästundersökning så förmodligen kommer vi inte hinna se så mycket förändring i år men möjligtvis till nästa år när det hunnit etablera sig lite. Vi har väldigt engagerade hyresgäster och ser det som positivt. Hyresgästerna sprider den här andan att vi vill vara ett företag som bryr sig och genom att engagera dem i referensgrupper så upplever de förhoppningsvis att vi bryr oss lite ytterligare, avslutar Louise Stamblock.

Bli den första att kommentera "Referensgrupp för renare tvättstuga och trapphus"

Lämna en kommentar