Ris och ros för bolagens hantering av covid-19

– Bostadsbolagen har hanterat pandemin på många olika sätt, säger Martin Gustafsson på AktivBo.

Det är stora skillnader i hur bostads- och fastighetsbolagen har klarat av att hantera covid-19. Det visar en ny undersökning där AktivBo frågade hyresgästerna.

Före sommaren erbjöd AktivBo alla Sveriges fastighetsbolag att delta i en urvalsundersökning om hur bolagen hanterat covid-19. Totalt deltog 34 bostadsbolag samt 11 lokalbolag.

I enkäten ställdes ett antal frågor om hur bland annat städning, information och felanmälningsprocesser har fungerat under pandemin. Resultatet presenterades på ett webinarium den 27 augusti.

Ökat missnöje med städning
Bostadshyresgästernas nöjdhet med hur städning av gemensamma utrymmen sköts har minskat med 20 procentenheter jämfört med före pandemin. Det är detta som sticker ut mest i undersökningen. Före covid-19 var nio av tio hyresgäster nöjda, under pandemin gäller detta endast sju av tio.

– Detta är hyresgästernas upplevelser av städningen i trapphus, hissar, tvättstugor och entréer. Sannolikt hänger upplevelserna samman med en ökad medvetenhet om smittorisken. I de öppna kommentarsfälten skriver vissa till och med om hissknappar som är dåligt rengjorda. Detta var inget som uppmärksammades före pandemin, säger Martin Gustafsson, affärsutvecklingschef på AktivBo.

Stor variation i svaren
Vid en sammanvägning av svaren i enkäten, ett så kallat krishanteringsindex, visar det sig att det finns en stort spann av uppfattningar bland hyresgästerna om hur bra bostadsbolagen klarat krisen.

Det lägsta värdet är 70 procent nöjda boende och det högsta 91 procent.  När det gäller de som hyr lokaler är variationerna i uppfattning ännu större – från 55 till 90 procent.

I enkäten har hyresgästerna haft fyra svar att välja mellan; mycket bra, ganska bra, inte så bra och dåligt.

Lokala strategier påverkade
Förutom uppfattningen hos hyresgästerna att städningen försämrats under pandemin upplever också många att samma sak gäller hanteringen av felanmälningar. Men även här finns det stora variationer i uppfattningar.

– En av insikterna vi har fått är att bostadsbolagen har hanterat pandemin på många olika sätt. En del har bara tagit hand om det akuta, när det gäller till exempel att åtgärda felanmälningar, för att undvika smittspridning. Medan andra bolag har jobbat på som vanligt, förklarar Martin Gustafsson.

De mellanstora bostadsbolagen, med mellan 4000 och 11000 lägenheter, har klarat krisen något bättre än de små och stora bolagen, enligt enkätsvaren. Men skillnaderna är ändå ganska små.

Låg svarsfrekvens
Svarsfrekvensen i enkätundersökningen blev 26.9 procent för bostäder och 17 procent för lokaler. Martin Gustafsson poängterar att det är en låg svarsprocent och enkätresultatet därför ska ses som en temperaturmätning.

Något facit för hur fastighetsbolag ska agera under en pandemi saknas. De spridda resultaten och variationerna i hyresgästernas uppfattningar speglar också den nya situation hyresvärdarna och hyresgästerna har ställts inför.

Generellt sett är det inom områdena städning, felanmälningar och information som det skett försämringar under pandemin, enligt hyresgästerna. Däremot anser de att teknisk utrustning, såsom bredband, fungerat utmärkt – trots ökad belastning i och med att allt fler har arbetat hemifrån. Här är nio av tio nöjda.

Text: Ulf Storm
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Fakta om covid-19 undersökningen

  • Digital urvalsundersökning till max 400 respondenter per bolag.
  • Utskick via epost och SMS under de två första veckorna i juli.
  • Totalt 34 bostadsbolag, varav 7 privata och 27 kommunala, som tillsammans förvaltar närmare 230 000 bostäder.
  • Svarsprocent: 26,9 procent.

 

AktivBo
Ett kunskaps- och plattformsföretag som stödjer fastighetsbolag med underlag för verksamhetsstyrning. Bolaget verkar i sju länder, samarbetar med över 400 fastighetsbolag och erbjuder stöd från datainsamling till kontinuerliga förbättringar. Läs mer på: www.aktivbo.se Där publiceras också inom kort enkätundersökningen i sin helhet.

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega