KOMPETENS & UTBILDNING

Attraktiv arbetsgivare med jämställd agenda

För börsnoterade Wihlborgs är det naturligt att arbeta målmedvetet med nyckeltal – men långtifrån alla är finansiella.

Bolagets ambition är att bli ”den bästa arbetsplatsen i fastighetsbranschen till 2020”, en vision som de arbetar systematiskt för att nå.

– Att arbeta med företagskultur och attraktionskraft kräver att det görs greppbart och möjligt att mäta och följa upp, precis som med finansiella nyckeltal, säger Anna Nambord, HR-­ och CSR­-chef på Wihlborgs.

Hon har arbetat närmare sex år inom bolaget och beskriver hur hon möttes av en Wihlborgsanda, men en anda och en företagskultur som kunde bli tydligare. Företagets kundservice fungerade bra och det var relativt jämställt inom bolaget, även i koncernledningen och styrelsen. En bra grund.

I samband med att hon anställdes blev HR representerat i koncernledningen. Arbetet med arbetsplatskulturen intensifierades och konkretiserades.

Fler arbetssökande visar intresse
Sedan 2016 är Wihlborgs certifierade av Great Place To Work som en ”utmärkt arbetsplats” och förra året hamnade bolaget på plats nummer 20 i listan över de bästa arbetsplatserna i Sverige (Kategori Medelstora organisationer, 50 till 249 medarbetare).

– Vi märker stor skillnad när vi rekryterar. Många arbetssökande har koll på att vi är certifierade, att vi kan erbjuda ett bra arbetsklimat, tar ställning i hållbarhetsfrågor, ja att vi är genuint intresserade av dessa frågor. Det är en kvalitetsstämpel och något vi uppmärksammas för.

Anna Nambord berättar att intresseanmälningarna från arbetssökande har ökat, både genom spontanansökningar via webben och i samband med rekryteringsannonser.

­– Och det gäller inte enbart för de roller vi utlyser som är fastighetsnära eller mer branschspecifika. Nyligen, när vi rekryterade ekonomiansvarig, var det påtagligt att de som visade intresse kom från vitt skilda branscher.

– För oss är verifieringen utifrån jätteviktig, det ger en helt annan trovärdighet att bli utvärderad och få en kvalitetsstämpel som baseras på konkreta siffror, till exempel vad gäller rekommendationsvilja.

Silver bland börsens mest jämställda
Wihlborgs innehar även sedan flera år en plats på Allbrights Gröna lista över Stockholmsbörsens mest jämställda bolag och kan stoltsera med en andraplats nu senast, 2018.

Bolaget har i dag en jämn könsfördelning i såväl koncernledning som styrelse. Totalt är 35 procent av medarbetarna kvinnor.

– För oss handlar jämställdhet om att ha ett inkluderande förhållningssätt, om att se individen. Vi arbetar med jämställdhet integrerat, i allt arbete. Det är inte något som löper parallellt.

– Det är helt självklart för oss att en bred mix av personer i olika arbetsgrupper är det bästa, säger Anna Nambord.

Skarp lärkurva för trainee
En yrkesgrupp på bolaget som till övervägande del består av män arbetar inom rollen fastighetsvärd. Anna Nambord beskriver rollen som mycket viktig i kontakten mellan leverantör, Wihlborgs och kund.

– Visst kräver det ett tekniskt intresse och kunnande att utföra enklare fastighetstekniska åtgärder, men den stora delen av jobbet handlar om att vara en proaktiv kundkontakt och en bra beställare, resonerar hon.

För att locka fler kvinnor till denna traditionellt manligt kodade tjänst tror Wihlborgs på att exempelvis arbeta aktivt med trainee-tjänster.

– Förra året sökte vi en person med stor serviceanda, hittade rätt, och efter att hon gått bredvid en erfaren fastighetsvärd i ett halvår är hon nu fast anställd i Malmö. Visst blir det en skarp lärkurva, men det har fungerat jättebra, säger Anna Nambord och tillägger självrannsakande:

– Men här behöver vi bli mer kreativa.

Rekommendationsvilja viktig parameter
Hon återkommer till hur viktig rekommendationsviljan är, både internt och externt.

– Det handlar om att hitta det där engagemanget, att det inte fastnar vid att medarbetaren eller kunden bara är ”nöjd”. Att vara beredd att rekommendera Wihlborgs till andra är stort och vi ser i den senaste mätningen att 95 procent av våra medarbetare gör det.

Bolaget har en sjukfrånvaro på 2,35 procent (2018) och Anna Nambord berättar att personalomsättningen är låg. När medarbetarna trivs och stannar länge blir kompetensutveckling en viktig fråga. Under förra året lanserades Wihlborgsakademin, som ska erbjuda medarbetarna utbildning – men även sätter fokus på personlig utveckling.

Regionsbyggare som vill synas
Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar också om att engagera sig utanför sin egen sfär. Anna Nambord fastslår att när andra pratar stadsutveckling föredrar Wihlborgs att se sig själv som regionsbyggare som vill bidra i ett ännu bredare perspektiv.

De har även ett forum, Wihlborgs Kontaktyta, där kunder, samarbetspartners och andra aktörer bjuds in till träffar med varierande teman.

– Vilket samhälle vill vi bidra till? Frågan kan låta pretentiös, men för oss handlar det om att vara en aktiv och synlig aktör som främjar det vi tror på.

– Förra året gick vi med som partner till mångfaldsinitiativ som Diversity Index och Handelskammarens 100­-lista, det kändes mitt i prick och helt rätt för oss att ställa oss bakom.

Text: Sophie Sölveborn

Anna Nambord, HR-­ och CSR-­chef
Arbetat på Wihlborg sedan: 2013
Drömyrke som barn: Artist (i duon Pop-girls)
Det här behöver fastighetsbranschen mer av: Coolhetsfaktor => Förmåga att förmedla till den kommande generationen hur intressant och meningsfull vår bransch är.

Läs mer:

Wihlborgs bäst på jämställdhet


Se filmen från Wihlborgs Kontaktyta om Handelskammarens 100 lista – ett initiativ för att öka andelen kvinnor i styrelser (2 min)

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega