Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

”Bolagets bästa framför allt”

Maria Deronius, säkerhetschef på Stockholmshem.

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en säkerhetschef på ett fastighetsbolag? Här delar Maria Deronius, säkerhetschef på Stockholmshem, med sig av råd och erfarenheter.

En annorlunda arbetsvardag kräver glöd
– Att hitta rätt säkerhetschef rör sig om lika mycket om person och personlighet som det rör sig om bakgrund och erfarenhet. Det kan låta som en floskel men det krävs ett genuint intresse och ett ”kall” att sätta bolagets väl framför sitt eget intresse oavsett tid på dygnet, storhelger eller semester. Det är min erfarenhet att det ligger nära till hands att tänka på säkerhetsfunktionen som stöd, i första hand, när något går fel.

– Ovan är förvisso beroende av hur säkerhetsorganisationen inom bolaget ser ut, om den utgörs av en person eller flera.

Välj en person som är trygg, stabil och har integritet
– Någon som har väl grundade och tydliga värderingar och som har förmågan att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv och har förmågan att skilja på det personliga och professionella. En självständig person som har mod att agera efter sin egen övertygelse men som också klarar av att vara relationsskapande.

– Självfallet är specialistkunskapen viktig men även att personen är lojal, har förmågan att tänka affärsmässigt, strukturerat och strategiskt. Personen bör också ha ett gott omdöme, vara tydlig i sin kommunikation och säkerställa förståelse hos mottagaren.

Fokus på både ”stöd och styr”
– Generellt sett är funktionen en kombination av ”stöd och styr”, helt beroende på vilka behov som ska fyllas för stunden och då krävs det att säkerhetschefen är lösningsorienterad och flexibel.

Säkerhetschefen i eller intill ledningsgruppen?
– Under senaste tio åren har säkerhetsfunktionen generellt utvecklats, från en mer teknisk inriktning (skalskydd, larm och lås), till en funktion som strategiskt spänner brett över organisationens verksamhet och funktioner. Mycket av rollens ansvar och mandat delegeras från vd, vilket gör att en närhet till vd eller åtminstone bolagsledningen är att rekommendera.

– Närhet till eller del av ledningen är även nödvändig för att ha förståelse och känsla för bolagets affärsläge och utveckling, vilket i sin tur underlättar när funktionen bistår med stöd/genomförande av exempelvis riskhantering och analys eller om funktionen ingår i krisledningen för insikt, närhet och ett tydligt mandat.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Läs också: Redo om krisen kommer – så jobbar Stockholmshem

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega