Tio framgångsfaktorer för mer delning

En ny forskningsstudie från IVL Svenska Miljöinstitutet har tittat på potentialen att dela transporter, lokaler och verktyg och listar tio framgångsfaktorer för att skala upp delning. Här följer de tio faktorerna och under texten hittar du en länk till rapporten.

Förtroende
För både delningsplattformen, tjänsten och varans kvalitet och till andra användare.

Tillgänglighet
Tillgänglighet är en faktor med flera dimensioner – tillgänglighet geografiskt, i tid, till systemen och utrymmena.

Hanterad risk
Delning är förknippad med risk, vilket behöver hanteras och underlättas av de regleringar som finns och som kan mildras av kommersiella försäkringar.

Kvalitet
Varornas och tjänsternas kvalitet behöver vara minst lika god som den man annars själv skulle köpt för att användaren ska vilja dela.

Enkla och smidiga transaktioner
Genom att göra det enklare att dela än att köpa nytt kan intresset för delningslösningar öka.

Synlighet
Att kännedomen om och vanan vid delning är så låg gör att den kritiska massan av användare och objekt fortfarande är för låg.

Tillhörighet
För både transporter och yta finns ett starkt behov av att känna tillhörighet. Design, affärsmodeller och policy behöver relatera till det behovet.

Negativa effekter
Förmågan att begränsa och hantera de negativa effekterna av delningsekonomin på de konventionella företagen är en viktig faktor för uppskalning.

Tillgång till kapital
Kapital är i många fall kritiskt för tillväxt, både för att uppnå en kritisk massa och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Reglering
Delning kräver regleringar och policystöd för bättre förutsättningar med tydliga regler och skräddarsydda styrmedel för delning.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 

Bli den första att kommentera "Tio framgångsfaktorer för mer delning"

Lämna en kommentar