Ny plan för cybersäkerhet

En handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i SAMFI-gruppen. Planen innehåller 77 åtgärder.

SAMFI är en grupp bestående av myndigheter med särskilda uppgifter inom området informationssäkerhet.

Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området.

Här kan du läsa handlingsplanen:
Samlad informations- och cybersäkerhets- handlingsplan för åren 2019–2022

 

Bli den första att kommentera "Ny plan för cybersäkerhet"

Lämna en kommentar