Så klarade Stångåstaden explosionen

Karta över avspärrningarna efter explosionen utanför Ådalagatan 1–3.

Ett väl inövat krishanteringssystem, lojala medarbetare och stöd från hela Linköping. Därför kunde Stångåstaden hantera en av de värsta kriserna i bolagets historia.

Vid niotiden på morgonen den 7 juni drabbades Linköping av en av de kraftigaste explosionerna i ett bostadsområde någonsin i Sverige.

Mängder av fönster krossades och balkonger och fasader förstördes på flera av Stångåstadens hyreshus i området. Totalt skadades 25 personer, men bara tre behövde föras till sjukhus för vård och ingen blev allvarligt skadad.

Exakt vad som orsakade explosionen är oklart, men polisen misstänker att en bomb placerats i eller intill ett cykelförråd framför Stångåstadens värst drabbade hyreshus på Ådalagatan 1–3.

Stora krisorganisationen
Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist berättar att han drog igång bolagets stora krishanteringssystem 25 minuter efter explosionen.

– Vår första prio när det hände var att kolla och ringa och etablera samlingsplatser i samarbete med kommunen. Vi såg till att folk hade något att äta och dricka. Vi öppnade också en lokal för att ha en samlingsplats i närheten, säger Fredrik Törnqvist.

55 medarbetare
Stångåstaden har ett system med en liten och en stor krisorganisation och den större aktiveras vid allvarliga händelser.

Första dagen arbetade 55 medarbetare bara med krishanteringen. De följande fyra dagarna var 40 medarbetare engagerade i detta arbete. Och på onsdagen och torsdagen i veckan efter explosionen bestod krisgruppen av 30 medarbetare.

En och halv vecka senare jobbar fortfarande en del medarbetare bara med detta och det akuta arbetet kommer minst att fortsätta till midsommar.

Alla ställde upp
– Vi är otroligt stolta över hur våra medarbetare har ställt upp. Många har jobbat och kommit in frivilligt från ledighet. Vi har inte behövt ringa in folk, säger Fredrik Törnqvist.

En stab har koordinerat arbetet, mycket folk har varit på plats och en stor grupp har ringt runt för att hjälpa de boende att hitta nödbostäder.

– Det var jättesvårt att hitta bostäder med den bostadsbristen som är i Linköping. Totalt behövde 69 personer nödboende. Huvuddelen har vi skakat fram själva. Men en del boende hade sommarstugor där de kunde bo och vi har även fått hjälp från HSB och Mannerson Fastighets AB. Även privatpersoner har hört av sig och erbjudit nödbostäder.

Samarbete med media
Samarbetet med polisen, räddningstjänsten och kommunen har fungerat väldigt bra enligt Fredrik Törnqvist.

Stångåstadens marknadschef Heidi Berger konstaterar att Stångåstadens agerande och öppenhet mot media också har fyllt en väldigt viktig funktion.

– Det är viktigt att vi kan nå alla med korrekt information. Fredrik har gjort 80–90 intervjuer efter explosionen. Det finns alltid en brist på information hos dem som är drabbade. Vi har jobbat med sms, Facebook, hemsidan, media, mejl och telefon. Det har varit ett otroligt mediatryck, men det har hjälpt oss att kunna få ut korrekt information, säger Heidi Berger.

Tagit större ansvar
Sju medarbetare på Stångåstaden har bara jobbat med evakueringen av de boende.

– Det är egentligen inte fastighetsägarens ansvar. Det är individen som ska fixa bostad och hemförsäkringen ska täcka kostnaden. Men vi har känt att vi ville ta det här ansvaret, säger Fredrik Törnqvist.

Hur tycker han och Heidi Berger att krishanteringen har fungerat i bolaget?

”Gått väldigt bra”
– Så här långt har vi ändå hanterat en väldig svår situation på ett bra sätt. Sen ska vi utvärdera och alla inblandade från vår sida ska skriva ner sina tankar om hur det fungerat medan de har det i färskt minne, säger Fredrik Törnqvist.

Han har gått ut på Stångåstadens hemsida och tackat alla som har hjälpt till efter explosionen.

– Vi har både goda erfarenheter av vår krishantering och sånt som kan bli bättre. Men i stort har hanteringen gått väldigt bra, säger Heidi Berger.

Lärdomar och råd
Vilka lärdomar har Stångåstaden fått och har bolaget något råd till andra fastighetsägare när det gäller krishanteringen?

– Man behöver ha ett krishanteringssystem och man behöver träna. När det väl händer måste man veta vad man ska göra när det blir stressigt, säger Fredrik Törnqvist.

– Fungerar det i vardagen så funkar det i kris också. Man vet aldrig när det blir en kris och hur länge den håller i, säger Heidi Berger.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

 

 

Bli den första att kommentera "Så klarade Stångåstaden explosionen"

Lämna en kommentar