Fastighetsnyckeltal 2018

Regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet.

Nyckeltalen beskriver storleken på regionens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt energianvändningen. Insamlingen är frivillig och regionerna står själva för innehållet i sina nyckeltal.

I denna skrift redovisas och kommenteras ett utdrag av dessa nyckeltal.

Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur regionerna skiljer sig åt.

Ladda ned och läs rapporten här

Bli den första att kommentera "Fastighetsnyckeltal 2018"

Lämna en kommentar