Hur påverkar coworking fastighetsaffären?

En ny rapport från Fastighetsägarna hjälper dig att fatta beslut om coworking, ett snabbt växande alternativ till traditionella hyreskontrakt.

Rapporten ”Coworking en exponentiell trend – fastighetsägarnas nya verklighet” är ett verktyg för fastighetsägare som vill ta ägarskap över utvecklingen och lägga grunden för långsiktigt lönsamma och hållbara affärsmodeller.

Coworking är den affärsmodell där medlemskap ersätter hyreskontrakt och erbjuder flexibla lösningar för organisationer och företag som är i behov av kontorsarbetsplatser.

Rapporten bidrar med värdefulla insikter, inspiration och idéer. Den innehåller också fyra slutsatser och rekommendationer som du finner i slutet på artikeln.

Möjlighet för branschen
De stora frågorna här för fastighetsägare är om de ska bli ”plattformsbolag” och integrera ”operatörer” eller ”tjänsteaktörer” i sin affärsmodell för att hantera de snabba kundbehoven. Eller om de ska fortsätta att hyra ut sin yta och fastighet precis som tidigare.

Digitaliseringens konsekvenser är dramatiska. Plötsligt tar nya aktörer plats i en bransch och slår ut äldre etablerade företag vars affärsmodeller blivit föråldrade. Utvecklingen går snabbt. Förvandlingen är ofta datadriven, skriver Christoffer Börjesson, chef digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm, i inledningen till rapporten.

Men samtidigt slår han fast att coworking inte är ett hot mot fastighetsbranschen, utan en möjlighet för företagen i vår bransch att utveckla sina affärsmodeller och skapa nya intäkter.

Snabb förändring
Rapporten ger en bild av den snabba utvecklingen inom arbetslivet, digitaliseringen och mobiliteten som förändrar våra arbetsplatser.

  • När städerna förtätas ökar behovet av att använda befintliga ytor mer effektivt.
  • Dagens och morgondagens hyresgäster har en helt annan kravbild när det gäller arbetsplatsen än vad man hade för bara tio till tjugo år sedan.
  • Hyresgästerna efterfrågar skräddarsydda lösningar och möjligheter att snabbt kunna göra förändringar vad gäller ytbehov för att skala upp eller ner sitt engagemang.

Hastigheten på förändringarna är svindlande. För att svara upp mot egna och andras behov måste fastighetsägarna skaffa kontroll över fastigheternas data och lära sig att analysera den för att kunna utveckla nya lösningar som svarar på hyresgästernas behov.

Vår bransch måste samtidigt bygga snabbfotade kunskapsorganisationer som kan agera agilt, fånga nya affärsmöjligheter och undvika kostsamma misstag, skriver Christoffer Börjesson.

Global utveckling
I rapporten beskrivs hur snabb tillväxten är när det gäller coworking.

Globalt fanns det exempelvis 14 stycken coworking-arbetsplatser 2007, 2017 hade de vuxit till 17 725 stycken. År 2022 beräknas det finnas över 30 000 sådana kontor.

Utvecklingen i USA har även genomgått ett paradigmskifte där coworking-arbetsplatserna inte längre endast är intressanta för mindre företag och start-ups. Idag är de attraktiva framför allt för större företag som efterfrågar kreativa miljöer, flexibla kontor och möjlighet att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Svenska aktörer
London är den stad i Europa där utvecklingen går snabbast. Enligt Financial Times är amerikanska coworking-bolaget WeWork stadens näst största hyresgäst efter kommunen London.

I Sverige är det i Stockholm det finns flest aktörer, men även i Göteborg och Malmö finns coworking-arbetsplatser. Helio, United Spaces, Regus, Convendum och Epicenter är bland de största företagen på marknaden. Dessutom har bland annat fastighetsägarna Vasakronan och Klövern startat egna koncept inom kontorshotell.

Enligt en uppskattning som tidningen Fastighetsvärlden har gjort hyr de största aktörerna sammanlagt över 180 000 kvadratmeter i Stockholm. Det kan jämföras med 32 884 kvadratmeter 2011.

Slutsatser och rekommendationer
Fastighetsägarnas research och intervjuer leder fram till följande slutsatser:

  1. Alla kontorslokaler kommer inte att vara coworking-arbetsplatser
  2. Alla verksamheter kommer inte att sitta på coworking-arbetsplatser
  3. En del verksamheter kommer att sitta helt på coworking-arbetsplatser
  4. En del verksamheter kommer ha egna kontor och en del i coworking-arbetsplatser

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Läs hela rapporten ”Coworking en exponentiell trend – fastighetsägarnas nya verklighet

Snabbfakta om coworking

  • Coworking innebär att flera företag delar på en kontorsyta. Istället för hyreskontrakt tecknar företag medlemskap för att få till- gång till arbetsplatser.
  • Idén med coworking växte ursprungligen fram som ett svar på det behov små företag, frilansare och start- ups har av billiga och flexibla arbetsplatser i centrala lägen i stora städer.
  • Utvecklingen som sker i fastighetsbranschen är att yta går från att vara en produkt till att bli en tjänst, det leder i sin tur till allt kortare uthyrningar samt att det finns möjlighet att öka värdet genom att addera produkter och tjänster för att anpassa ytan.

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega