Mycket förvaltning i nya KTH-uppsatser

Uppsatsen om återbruk av fast inredning vid lokalanpassningar gjordes i samarbete med Vasakronan.

Återbruk, kontorshyresgäster, e-handel, påbyggnader och proptech var teman när KTH-elever presenterade fem examensarbeten inom fastighetsförvaltning.

Intresset för att forska inom området fastighetsförvaltning växer. Det framgick när de senaste master- och kandidatuppsatserna presenterades i Stockholm den 11 juni.

Fastighetsbranschen är också mer engagerad i forskningen. Till exempel hade tre av uppsatserna gjorts i samarbete med Vasakronan, AMF Fastigheter och Fabege. Även KTH har fått ökat fokus på förvaltningen efter att Anna Kadefors, Sveriges enda professor i Fastighetsförvaltning, tillträdde för ett par år sedan.

PDF-presentationer där uppsatsernas resultat redovisas kortfattat finner du i en länk under artikeln. Men här följer först en presentation av de fem uppsatserna:

Återbruk av byggmaterial
En studie om effektivisering och avfallsminimering. Intervjubaserad undersökning av möjligheterna att återanvända fast inredning i samband med lokalanpassningar i kommersiella fastigheter.

Mastereleverna Minh Nguyen och Lea Péter i samarbete med Vasakronan

Kontorshyresgästers betalningsvilja för flexibla hyresavtal
Hyresgästernas önskemål om kontraktslängd, yta och service och vad vill de betala för flexiblare avtal. Undersökning på kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD (central business district).

Mastereleverna Sofia Linjo och Alexandar Andonov i samarbete med AMF Fastigheter

E-handeln och dess påverkan på kommersiella fastigheter
Hur påverkar den ökade e-handeln Stockholms stadskärna? Vad är förhållandet mellan expansion av e-handel och konvertering från fysisk butik till verksamheter inom mat och dryck?

Mastereleverna Hedda von Heideken och Nina Höglund

Centrala faktorer för lyckade påbyggnationer
En lathund för vilka faktorer som är viktiga i ett tidigt skede och kan utgöra grund för utvärdering av vilka byggnader som har potential för en lyckad påbyggnad.

Kandidateleverna Kimberly Vennberg och Teresa Villegas i samarbete med Fabege

Innovativa affärsmodeller inom den svenska Proptech- sektorn
Etableringsprocessen för innovativa affärsmodeller och vad som krävs för att lyckas med sin etablering inom de två olika segmenten ”real estate fintech” och smarta byggnader.

Mastereleverna David Lazarevic och Seif Saleh

Samarbeta med KTH
Framtida master- och kandidatuppsatser kan göras i samarbete med ert företag. Är ni intresserade kan ni besöka KTH:s portal för förmedling av idéer.

Masteruppsatserna görs sista terminen på den två-åriga masterutbildningen Real Estate and Construction Management, vilken utgör de avslutande två åren av den femåriga civilingenjörsutbildningen i Samhällsbyggnad.

Kandidatuppsatser görs under en halv termin i slutet av de treåriga kandidatprogrammen Fastighet och finans samt Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling eller efter tre år på civilingenjörsutbildningen i Samhällsbyggnad.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

PDF med presentationerna

Länk till respektive examensarbete kommer läggas till artikeln när de finns tillgängliga

 

 

Bli den första att kommentera "Mycket förvaltning i nya KTH-uppsatser"

Lämna en kommentar