KTH och MIT utvecklar smarta staden

KTH och MIT, som är ett av världens högst rankade universitet, inleder ett forskningssamarbete kring stadsplanering och stadsutveckling där Stockholm stad ingår och är i fokus för forskningen.

Tillsammans ska man söka svar, hitta mönster, mekanismer, analysera data kring för staden viktiga frågor för att hitta nya lösningar som kan bidra till Stockholms utveckling och planering.

Tanken är att samarbetet som helhet ska hitta nya hållbara vägar och metoder för den smarta staden med avseende på till exempel transporter, rörlighet, energi, vattenförsörjning och beteendemönster.

Det första området som forskarna ska ta sig an handlar om segregation, där de båda lärosätena redan har omfattande forskning som kan utvecklas ytterligare gemensamt.

Källa: KTH

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega