återbruk


Lönsamt och inte jättekrångligt med återbruk

Chalmersfastigheter i Göteborg jobbar sedan i fjol aktivt med att återbruka byggmaterial och byggprodukter i samband med lokalanpassningar.
– Men det måste vara lätt att göra rätt, säger Anton Franker, kundansvarig och hållbarhetssamordnare.


Arbetssätt för ökat återbruk

Fastighetsägare och förvaltare har en nyckelroll för att öka återbruk vid lokalanpassningar. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett stöd för hur du kan gå tillväga.


Riv rätt för återbruk

För att möjliggöra återbruk är det viktigt att produkternas skick behålls från demontering till nymontering. Här får du hjälp på vägen från Centrum för cirkulärt byggande.
Stena återbrukar vitvaror

Stena Fastigheter samverkar med Stena Recycling kring återbruk av vitvaror. Via appen ReAppli säljs begagnade vitvaror till återförsäljare som i sin tur säljer vidare till konsumenter.
Klimatfördelar med returpallar

Klimatmässigt finns det stora potentialer i väl fungerande retursystem för lastpallar. Det visar en ny studie från Retursystem Byggpall som jämför de tre vanligaste palltyperna…