Så anlägger du grönt med eftertanke

Välj rätt växtlighet, ta vara på regnskörden och håll råttorna borta. Oavsett ambitionsnivå finns det en del att tänka på för att få ut det mesta av en grön satsning. Och för att få till en så enkel och effektiv förvaltning som möjligt.

– Vilka rör sig i och kring fastigheten i dagsläget? Och hur rör de sig? Gynna dessa personer! Och oavsett ambitionsnivå, analysera vad som är vettigt att göra, se till förutsättningarna, uppmuntrar Josefina Oddsberg Gustafsson, urbanekolog och en av grundarna av Bee Urban.

Josefina Oddsberg Gustafsson, grundare av Bee Urban.

Stor skillnad med små medel
Även med små medel går det att göra stor skillnad på och kring husen. Både för människors trivsel och för miljön, den biologiska mångfalden, i staden.

– Det kan handla om att anlägga några planteringslådor på marknivå med nektar- och pollenrika växter som ett brett spektrum av insekter gillar. Och som personer kring husen kan glädjas åt. Kanske kan planteringarna även innehålla något ätbart, vilket många uppskattar, säger Josefina Oddsberg Gustafsson.

Smart sedum
Sedumtak blir alltmer populärt och utgör också en liten men värdefull nektarkälla. Josefina Oddsberg Gustafsson ger rådet att välja att anlägga ett tak med många olika sedumarter som blommar olika tider på säsongen.

– Sedumtaken är inte helt underhållsfria, vilket många tror. De behöver vattnas i början och i perioder när det är väldigt torrt. Ett sedumtak som ska hålla länge behöver man anlägga lite nytt på ibland, kanske lappa och vattna, säger hon.

Samla regnvattenskörden
Hon betonar även att följderna av problem med låga grundvattennivåer och hällregn är något som fastighetsägare i större utsträckning kommer att behöva ta ställning till.

–  Att anlägga system för att samla upp sitt regnvatten blir allt viktigare, regnvattenskörden är en tillgång, säger Josefina Oddsberg Gustafsson.

Idyllen i bersån
Även om det sällan händer så ska man ha i åtanke att en nyfixad innegård eller entré kan utsättas för sabotage. Satsar man mycket pengar på att anlägga grönt, välj en plats där människor är i omlopp, men där det inte är alltför stökigt, råder Josefina Oddsberg Gustafsson.

– Sen gäller det att ha ett öppet sinne. Alla hyresgäster kommer kanske inte per automatik blir glada, bilda idyll och fika ihop i bersån. Barn kanske drar upp planterade grönsaker ur odlingslådorna innan de är klara. Allt går inte att råda på, men har man ett bra tänk så går det att skapa mervärde och trivsel för alla.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se 

Läs också:

Gröna tak tar hand om dagvatten och hyresgäster

Att tänka på inför projektet


Hur ser ekologin ut i närheten? Vilka djur och växter finns och trivs här? Ta hjälp och gör en okulärinventering för att optimera din gröna satsning.  

Högt hus? Är huset högre än 7 våningar räknas det som högt. Många arter klarar inte att ta sig upp på en takterrass och pollinera då. Tänk till innan du investerar i insektshotell och holkar, som riskerar att gapa tomma.

Tekniska specifikationer: Hur ser bärigheten och tätskiktet ut på taket? Vilka renoveringar har gjorts, eller inte gjorts? Ha koll på detta innan du planerar för ett grönt tak.

Vilka bor och/eller vistas här? Hyresgästfokus lönar sig i längden. Ställ frågan: vad vill ni helst ha? och samla in önskemål. De gröna satsningarna höjer värdet för dem som bor där och delaktighet genererar ofta engagemang.

Och, vilka hyresgäster ska lockas hit? Fler barnfamiljer? Eller färre? Tänk efter vad ytorna på och kring husen ska uppmuntra till och vilka de främst ska attrahera.

 

Smarta val och klok förvaltning

Odla
Se till att det finns blommande blomster under hela säsongen. Börja med vårlök – avsluta med kungsmynta.

Tänk långsiktigt – välj fleråriga växter, perenner, och bärbuskar i den mån det är möjligt.

Ätbart ger mervärde – röda vinbär, hallon och månadssmultron uppskattas. De sistnämnda är både lättodlade och lättskötta.

Tänk barntillåtetför allas trivsel kan det vara bra att dela upp exempelvis odlingslådor så att det tydligt framgår vad som är ”allas” tillsammans, om någon hyresgäst förvaltar en egen del och om det finns någon del som företrädelsevis är för barnen.

Lämna utrymme där även det vilda kan etablera sig, i så kallade spridningskorridorer. Dessa, samt örtgräsmattor, är väldigt bra för den biologiska mångfalden.

Håll råttorna borta
Välj bort öppna komposter. Sätt ut råttfällor.

Ätbart är bra, men välj bort det som ger överskörd, det vill säga hamnar på marken. Körsbärsträd är av den anledningen inte optimalt. Övermogna bär på marken frestar ovälkomna gäster.

Vattna
Tänk redan i planeringsstadiet på hur vattningen ska gå till, och vem som ska ha huvudansvaret. Engagera gärna bostadshyresgäster/kontorshyresgäster, men tänk på att det kan bli skört om en hyresgäst flyttar eller tar semester.

Förenkla vattningen – exempelvis genom att ha vattentankar i odlingslådorna. De behöver bara fyllas på ungefär en gång i veckan.

Utvärdera
Ha ett avstämningsmöte i slutet av säsongen med den aktör som varit med och anlagt ytorna. Vilka arter trivs? Vilka trivs inte? Vad kan otrivseln bero på? Och så vidare. Analysera och utvärdera.

Tänk framåt
Tänk långsiktigt när det gäller materialval på odlingslådor, redskap med mera. Naturmaterial är ofta dyrare, men håller längre.

Skriv minst ett 2-årigt förvaltningsavtal med den aktör som anlägger.

Och tänk på att det även går att anlägga på hösten.

 

Bin och biologisk mångfald

76 procent av allt vi odlar för att äta inom EU behöver pollinering.

Pollineringen är en livsviktig ekosystemtjänst. Bin och andra pollinatörers roll är att de genom pollineringen hjälper växterna att reproducera sig och på så vis upprätthåller den biologiska mångfalden.

I Sverige har vi cirka 300 arter vildbin varav 130, närmare 40 procent, är rödlistade.

Ett av många sätt att öka pollineringen är att placera bikupor med tambin på väl avvägda ställen.

Källa: Bee Urban.

Bee Urban grundades 2010 och arbetar med miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald, takjordbruk, och utbildning inom ekosystemtjänster och urban hållbarhet.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega