Så blir du bättre på rekrytering

– Ungdomar väljer inte vår bransch, sa Susanne Åhlén, vd på Fasticon Kompetens.

Susanne Åhlén, vd på Fasticon Kompetens, gav flera exempel på hur fastighetsbranschen kan lösa bristen på kompetent arbetskraft när hon talade på seminariet Framtidens Förvaltare.

– Fram till 2025 behöver fastighetsbranschen tillsätta 10 000-12 000 nya tjänster. Vi hittar inte dem i vår egen bransch i dag. Därför måste vi proaktivt söka kanaler för att öka inflödet av nya kandidater, sa Susanne Åhlén.

Hennes föreläsning hade temat ”hur ser det ut på arbetsmarknaden” och riktade sig till de 150 deltagarna på Förvaltarforums seminarium Framtidens Förvaltare i Stockholm den 2 februari.

Svårrekryterade
Susanne Åhlén berättade att personalomsättningen har ökat från 10 till 20 procent de senaste åren

– Det är otroligt hög personalomsättning i den här branschen och vi tar folk från varandra. Vi tillsätter inte tillräckligt med kompetens i fastighetsbranschen för att klara våra framtida utmaningar.

I stort sett alla yrkeskategorier är svåra att rekrytera i dag. Svårast är det enligt Fasticon Kompetens erfarenhet att hitta projektledare, drifttekniker, specialister inom VVS och ventilation, tekniska förvaltare och erfarna hyresadministratörer.

Gå ut i skolorna
Susanne Åhlén menar att ett sätt för företagen att lösa kompetensbristen är att bli bättre på att marknadsföra sina varumärken och tidigare gå ut och informera ungdomar i skolorna.

– Ungdomar väljer inte vår bransch i den utsträckning som vi behöver. Vi måste ha ungdomar som väljer att utbilda sig för att komma in i vår bransch. Både branschen och företagen måste ut mycket tidigare och ”branda” sina varumärken.

När ungdomar väljer vad de ska jobba med i framtiden är varumärken avgörande och till och med viktigare än lönen. Susanne Åhlén nämnde att hållbarhet och intressanta projekt är något som lockar.

Praktik och lärlingar
En annan metod för att säkra rekryteringen är att erbjuda fler praktik- och lärlingsplatser. Susanne Åhlén konstaterade att företagen har blivit bättre på det, men att de kan bli ännu bättre.

– Det betalar sig med praktikplatser och lärlingsprogram. Har man möjlighet att ta in nya personer och lära upp dem har man jättemycket att vinna på det.

När det saknas kompetens inom fastighetsbranschen kan företagen också rekrytera folk från andra branscher, vilket har blivit allt vanligare.

Andra yrkesgrupper
– I vilken bransch kan vi hitta nya kandidater till de här jobben? Hur kan vi förändra oss internt för att det ska fungera? Det handlar om att våga. Vi jobbar jättemycket i vår rådgivning i dag med att hitta kompetens inom andra områden. Det här är en stor utmaning.

Johan Braw, vd på Sölvesborgshem, som också föreläste på Framtidens Förvaltare, berättade att han trots att kollegorna var skeptiska, hade anställt en major som fastighetschef och att det blev en mycket lyckad rekrytering.

– Företagen måste göra sin egen hemläxa, sa Susanne Åhlén. Kompetenskartlägg ert företag. Se hur kompetensen ser ut i dag, hur ser den ut i morgon, om tre år, om fem år och så vidare. Vilka branscher kan vi hämta våra majorer från?

Snabbspåret
I Sverige finns 337 000 arbetslösa vilket motsvarar 6 procent av den arbetsföra befolkningen. Dessutom finns 2 000 nyanlända personer som bedöms kunna gå rakt in på jobb i branschen.

– Vi borde väl kunna få ihop den här matchningen på något sätt. Men det är inte så det ser ut i dag. Vi vill ha en viss kompetens, men det finns något annat.

Snabbspåret för nyanlända, som politikerna tog beslut om i mars 2016, skulle innebära att arbetsförmedlingen får lättare att validera deras kompetens och slussa ut dem i arbetslivet. Men det har fortfarande inte skett, konstaterade Susanne Åhlén.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Svårast att rekrytera

 • Byggprojektledare
 • Projektledare för alla slags projekt
 • Drifttekniker
 • Alla specialistroller inom VVS, Ventilation
 • Tekniska förvaltare med kunskap om energi
 • Erfarna hyresadministratörer

 

Topp 3 för kandidater vid val av arbetsgivare

 • Karriär
 • Social Hållbarhet (varumärke)
 • Intressanta projekt (varumärke)

 

Utmaningar för branschen

 • Proaktivt söka kanaler för att öka inflödet av kandidater till branschen.
 • Företagen måste kompetenskartlägga och rekrytera från andra branscher.
 • Praktik- och lärlingsprogram.
 • Samarbete mellan företag och utbildningsbransch.
 • Företagen måste ”branda” sitt varumärke.
 • Snabbspåret måste komma igång så att branschen snabbt kan ta tillvara nyanländas kompetens.

 

Arbetsmarknaden i siffror

 • Cirka 90 000 sysselsatta (65 000 i fastighetsbolag + 25 000 inom industri).
 • Cirka 545 000 sysselsatta i byggbranschen.
 • Totalt genomförs cirka 18 900 rekrytering per år.
 • Av rekryteringarna genomförs 20 procent av rekryteringsbolag.
 • Cirka 30 procent av rekryteringarna rör chefer och specialister.
 • Personalomsättningen i branschen är cirka 20 procent.
 • I branschen är 48 procent tjänstemän och 52 procent kollektivanställda.

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega