KOMPETENS & UTBILDNING

Satsning för att nå nya målgrupper och minska kompetensbristen

Projektet Snabbspårscoacher ska få fler nya svenskar att välja ett fastighetsyrke. Allt för att säkra kompetensförsörjningen i branschen.

I en enkätundersökning gjord 2017 uppger arbetsgivare i fastighetsbranschen att de behöver rekrytera 15 000 fler medarbetare de närmaste tio åren.

Då utbildningsväsendet inte examinerar tillräckligt många personer för att täcka behovet av roller som fastighetstekniker och fastighetsförvaltare krävs stora satsningar mot nya målgrupper för att säkra kompetensförsörjningen.

Outnyttjade resurser
– Personer som är nya i Sverige har ofta svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov. Här ser vi att det finns outnyttjade kompetensresurser som vi behöver nå och ta tillvara på, säger Karl Tiderman som är projektledare för projektet Snabbspårscoacher.

Projektet, som har drivits av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd under 2018 med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen, innefattar snabbspårscoacher i fyra regioner i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Höja Arbetsförmedlingens kunskap
Namnet har coacherna fått från den kedja av insatser inom Arbetsförmedlingen som kallas snabbspår, vilket innefattar bland annat validering i Faval, utbildning samt praktik när det gäller fastighet.

Coacherna arbetar gentemot Arbetsförmedlingens handläggare för att höja deras kunskap om branschen, dess yrkesroller samt vilka yrkeserfarenheter och kompetenser som lämpar sig för ett jobb inom fastighet. De träffar också målgruppen nya svenskar direkt för att informera och inspirera till en framtida karriär inom fastighet.

Särskilja lämpliga kandidater
Målet är att Arbetsförmedlingen effektivare ska kunna särskilja lämpliga kandidater för fastighetsbranschen och att de av dessa som har relevant erfarenhet eller kompetens ska anvisas till validering i Faval.

Genom att validera sina kunskaper kan man kartlägga vilka eventuella luckor som finns, skapa en individuell utbildningsplan och därmed korta utbildningstiden. På så sätt kommer fler ut i arbete snabbare.

– Validering är ett viktigt verktyg på så sätt att det synliggör vad en person kan i förhållande till de krav som ställs på en yrkesroll i Sverige, säger Karl Tiderman. Det är viktigt för individen att bli stärkt i vad man kan och få ett formellt intyg eller yrkesbevis som visar detta, men också för den framtida arbetsgivaren att vara säker på att kompetensen räcker till för den tjänst man har ledig.

Avsiktsförklaring från arbetsgivare
Ytterligare en del i projektet har varit att nå arbetsgivare med information för att få dessa att underteckna en avsiktsförklaring att ta emot praktikanter via snabbspåret.

– De personer som först har validerats i Faval, sedan utbildat sig och behöver en praktikplats är väldigt nära att vara färdigutbildade, fortsätter Karl Tiderman. Som arbetsgivare borde man verkligen passa på och erbjuda praktik till kandidater via snabbspåret för då har man ju goda möjligheter att anställa dessa när de är klara. Man får då en validerad, kompetent medarbetare som redan är insatt i verksamheten.

Vill du veta mer om projektet Snabbspårscoacher eller om hur du får möjlighet att ta emot en eller flera praktikanter? Kontakta Karl Tiderman, karl.tiderman@fastun.se 072-733 02 02
Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega