Partnertext från Faval

Första testcentret för validering av förvaltare

Newton Kompetensutveckling i Stockholm är det första ackrediterade testcentret som erbjuder validering mot fastighetsförvaltare.

Som ett av de första valideringsverktygen i Sverige erbjuder Faval Validering sedan i slutet av augusti, validering mot yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå.

Detta är mot yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör, roller som det i dagsläget är svårt att rekrytera utbildade och erfarna kandidater till. Valideringen utförs på ackrediterade testcenter runt om i landet.

Newton är en utbildningsanordnare som erbjuder yrkeshögskole- och diplomutbildningar inom fastighet, IT, teknik och försäljning i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Inom området fastighet erbjuder Newton utbildning till bland annat fastighetsförvaltare, varför man nu har valt att ta steget att bli testcenter mot just den yrkesrollen.

Maria von Euler-Chelpin

Stort behov
– Vi ser ett stort behov i branschen av att kartlägga kompetensnivån inom fastighetsförvaltning, säger Maria von Euler-Chelpin, utbildningsledare/administratör och testledare inom Faval på Newton.

– Det kan till exempel finnas personer med en annan yrkesbakgrund som vill utvecklas och bli fastighetsförvaltare. Då är valideringen ett bra verktyg för att upptäcka kompetensglapp  och se vilken utbildning som man kan behöva komplettera med. Samtidigt säkerställer man en likartad kompetens inom företaget, för att vara säker på att kunden får den förväntade servicen de vill ha och att företagets projekt blir lönsamma.

Stärker varumärket
Validering i Faval mot fastighetsförvaltare har utvecklats av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd i samarbete med Aff Forum, som tidigare ansvarat för auktoriseringen av yrkesrollen.

På Newton ser man stora fördelar med att medarbetare i branschen valideras och får ett yrkescertifikat.

– Fördelarna är många, då valideringen blir ett stöd för att säkerställa rätt kompetens bland fastighetsförvaltarna på företaget, fortsätter Maria von Euler-Chelpin. Det stärker också företagets varumärke, det vill säga att kunna uppvisa både internt och externt att man har certifierade fastighetsförvaltare visar på god kvalité och standard.

Växande intresse
Intresset inom fastighetsbranschen för validering via Faval växer. Fördelar som lyfts fram av företag som Diös som påbörjat processen att validera och fortbilda sin personal är bland annat höjd kompetens inom företaget och en stärkt, tydliggjord yrkesroll.

Newtons testledare Maria von Euler-Chelpin håller med.

– Långsiktigt sett är det en investering för företaget att ha rätt kompetens på plats för största möjliga kundnöjdhet.

För att anmäla dig eller komma i kontakt med Newton för validering kontakta Maria von Euler- Chelpin direkt per e-post maria@newton.se eller maila till utbildning@newton.se eller ring växeln 08-410 456 00.

Läs mer om Newtons validering här 

Du kan också läsa mer om Faval här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens