Partnertext från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd/Faval

Nytt projekt för kvalitetssäkring av valideringsverktyg

Fastighetsbranschen är en av branscherna som deltar i Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) projekt Branschvalidering – Operativ och strategisk samverkan, även förkortat Boss. Projektet ska leda till höjd legitimitet och överförbarhet när det gäller valideringsresultat och finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF).

Fastighetsbranschen ligger i framkant när det gäller validering. Branschen är en av de första i Sverige att ha ett branschvalideringsverktyg, Faval, som erbjuder validering mot yrkesroller som kräver eftergymnasial utbildning.

Per Sellberg

Viktig förutsättning
För att ytterligare utveckla och kvalitetssäkra Faval deltar Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som branschrepresentant i Boss-projektet.

– Kvalitetssäkring av branschmodellerna är en viktig förutsättning för deras legitimitet och underlättar upphandling av valideringstjänster, säger Pär Sellberg, projektansvarig för Boss.

MYH är projektägare och ett 20-tal branscher, alltifrån vård och omsorg, handel och transport till fastighet, har valt att gå samman i projektet.

Projektet löper fram till slutet av 2019 och kommer under projekttiden att leverera stöd för branschvalidering i form av workshops, verktyg, information, policys, manualer och rutiner.

Validering för fler yrkesroller
Projektets första workshop anordnades i oktober och temat var ”Förutsättningarna för att skapa en hållbar valideringsmodell”.

– Boss-projektet syftar till att höja branschernas egen kapacitet att processleda utveckling av branschmodeller, fortsätter Pär Sellberg. Målen är att fler branschkvalifikationer ska anslutas till den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF), att validering för fler yrkesroller blir möjligt, samt att valideringsmodellerna blir kvalitetssäkrade och anslutna till Standarden för branschvalidering av yrkeskompetens.

Läs mer om Boss här 

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär