Höj kompetens och kvalitet med Faval

Att fastighetsbranschen har ett stort kompetensbehov de kommande åren är det nog få som har missat. Det skriver Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd i en debattartikel.

Många företag har länge känt av svårigheterna att hitta rätt kompetens till utlysta tjänster och ofta tvingas man anställa personer utan utbildning eller erfarenhet som matchar yrkesrollen.

Det kan vara svårt att i det läget veta vilken typ av kompetenshöjande insatser man ska erbjuda respektive medarbetare då yrkesrollerna inom fastighetsbranschen ofta är breda och spänner över många skilda områden.

Kartlägg och synliggör kompetens
Det finns en lösning! Genom Faval, fastighetsbranschens valideringsverktyg, kan man kartlägga och synliggöra en persons kompetens i förhållande till de krav som branschen ställer på en viss yrkesroll.

Det spelar ingen roll när, var eller hur kompetensen har förvärvats, om det är via utbildning, arbetslivserfarenhet eller en kombination av båda.

Validering visar också eventuella kompetensluckor så att fortbildningsinsatserna kan individanpassas och möta varje persons specifika behov. Det sparar tid och resurser, både för den enskilde medarbetaren och för arbetsgivaren.

Validering mot fem yrkesroller
Validering i Faval finns mot fem av branschens yrkesroller; fastighetsskötare, -värd, -tekniker, -förvaltare och -ingenjör, och täcker därmed in många av de roller där det i dag råder stor kompetensbrist.

Faval kan användas för befintliga medarbetare eller vid nyanställningar för att höja och stärka kompetensen.

Det är också ett verktyg för avancemang då man kan valideras för en annan roll än den man i dagsläget har och fylla på med den utbildning man behöver för att kunna byta arbete och klättra i karriären.

Höjd kompetens och bättre service
Arbetsgivare i branschen börjar nu få upp ögonen för alla möjligheter som Faval erbjuder. Diös var först ut med att validera hela sin driftorganisation till fastighetstekniker.

Fördelarna som de lyfter fram är bland annat höjd kompetens internt och därmed bättre service till kunderna, men också att valideringsprocessen tydliggjorde och stärkte yrkesrollen samt vilka krav som den ställer när det gäller kompetens och arbetsuppgifter.

Validering i Faval höjer dessutom statusen på yrkesrollerna och en arbetsgivare med certifierade medarbetare har en stor fördel i upphandlingar.

Använd Faval!
Vår uppmaning till fastighetsbranschen är därför: använd Faval för era medarbetare så att ni också kan dra nytta av alla de stora fördelar som validering ger!

Lena Nyquist
verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega