Partnertext från Faval

Bransch i framkant med valideringsverktyget Faval

Branschvalidering är ett viktigt verktyg för att synliggöra och utveckla kompetensen hos nuvarande och blivande medarbetare. Framförallt gäller detta i branscher där det råder stor kompetensbrist.

För fastighetsbranschen finns valideringsverktyget Faval, framtaget av branschen i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, ett av de första verktygen att erbjuda validering för yrkesroller som kräver eftergymnasial utbildning.

Tidigare har validering i Faval funnits mot fastighetsskötare, -värd och -tekniker, yrkesroller som man kan utbilda sig till via fastighetsinriktningen på vvs- och fastighetsprogrammet på gymnasiet, eller via vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning.

Förvaltare och ingenjör
Nu lanserar Faval, som ett av de första valideringsverktygen i Sverige, också validering mot yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå, exempelvis på yrkeshögskola: mot fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör.

Faval Validering ägs av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som ansvarar för drift och utveckling av Faval i samråd med branschen. När det gäller utvecklingen av validering mot fastighetsförvaltare så ingick Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd ett samarbete med Aff som tidigare ansvarat för auktoriseringen av yrkesrollen.

Individanpassa utvecklingen
Arbetsgivarorganisationen Fastigo genomförde under våren en enkätundersökning om fastighetsförvaltning där 97 procent av de svarande anser att fastighetsförvaltningen behöver utvecklas inom områden som digitalisering, hållbarhet och affärsmässighet. Validering via Faval kan underlätta processen att utveckla och lyfta medarbetarnas kompetens inom dessa områden.

Arbetsgivare kan alltså dra stor nytta av Faval. Genom validering av medarbetarnas kompetens kan man individanpassa kompetensutvecklingen och erbjuda specifik fortbildning efter behov.

Uppdaterade och kunniga
Validering och fortbildning garanterar att medarbetarna är uppdaterade och kunniga på alla områden som ingår i yrkesrollen, samtidigt som certifierade medarbetare är en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar.

Faval är även ett viktigt verktyg för att underlätta vägen till arbete för personer med för branschen relevant arbetserfarenhet eller utbildningsbakgrund.

Genom validering kartläggs den befintliga kompetensen, oavsett var, när och hur den har förvärvats, och man kan enkelt skapa en utbildningsplan för att täcka eventuella kunskapsluckor. Att inneha ett certifikat säkerställer också att en person har den kompetens som yrkesrollen och branschen kräver.

Lena Nyquist

Komplett verktyg
Valideringen utförs på ackrediterade testcenter med behöriga testledare. De finns i dag runt om i hela landet.

– Faval är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utbilda rätt kompetens för branschens yrken. Arbetsgivare i branschen har redan börjat använda Faval för att validera och fortbilda sin personal, och intresset för detta ökar hela tiden, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

– Validering är ett sätt att hitta nya kompetenser, dels för att klara den tekniska utvecklingen och dels för att utveckla sina medarbetare att motsvara den kompetens som efterfrågas i nuläget.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens