KTH gör mer hållbar plast

Forskarna i EU-projektet Barbara, där bland andra KTH ingår, har tagit fram en metod för att ersätta delar av plasten i bygg- och bilbranschen. Det nya mer hållbara materialet innehåller biopolymerer som utvinns av restprodukter från sädesslaget korn.

Detta återvunna biomaterial ska sedan användas för att tillverka 3D-printade inredningsdetaljer till bland annat byggkomponenter vid huskonstruktion.

– Inom ramen för detta projekt strävar vi efter att utveckla prototyper där 25 procent av plasterna består av biobaserat material, säger Francisco Vilaplana, universitetslektor på KTH.