Alla Bebos tester av ny energiteknik

Bebo provar och utvärderar nya lösningar för energieffektiva flerbostadshus. Här hittar du nätverkets alla teknikutvecklingsprojekt.

Bebo är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata.

På nätverkets webbplats finns en sida med länkar till alla teknikutvecklingsprojekt. Se länken nedanför artikeln där du kan hitta alla projekt som pågår eller är avslutade. Projekt och förstudier är sorterade i listan så att senast uppdaterade ämne ligger högst upp.

Praktisk kunskap
Teknikutvecklingsprojekt fokuserar på ett specifikt tekniskt problem eller en specifik teknisk lösning.

Resultat från dessa projekt kan utgöras av upphandlingsstöd, utvärderings- och mätresultat, metodbeskrivningar eller förstudierapporter med förslag på vidare arbete.

I listan över teknikutvecklingsprojekt hittar du bland annat:

 • Uppföljning av solcellsanläggningar – Förstudie.
 • Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen – Projekt.
 • Teknikupphandling inom likströmsområdet – Förstudie.
 • Ventilationslösningar för ersättningsluft – Teknikupphandling.
 • Normalisering av tappvarmvattenanvändning – Förstudie

BeBo-arbetet drivs huvudsakligen genom att:

 • Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer.
 • Prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar.
 • Genomföra förstudier som underlag för teknikupphandlingar.
 • Genomföra teknikupphandlingar.
 • Marknadsföra och introducera energieffektiv teknik.
 • Identifiera och sprida erfarenheter.
 • Utgöra bollplank åt Energimyndigheten och andra myndigheter inom gruppens kompetensområden.
 • Utåtriktade aktiviteter för att sprida information och engagera till aktivitet även utanför medlemskretsen.

Källa: Bebo

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega