Så kvalitetsäkras driften i nya objekt

Göteborgs stads lokalförvaltning utvecklar en egen modell för att kvalitetssäkra idrifttagande av nya objekt. Arbetssättet bör kunna ge en mängd vinster, säger Per-Inge Pettersson som leder utvecklingsarbetet.

Att överbrygga glappet mellan projekt och förvaltning är av stor vikt för en ständigt växande fastighetsägare. De närmaste 20 åren planerar staden att ta i drift minst 100 nya förskolor och 50 skolor. Varje år beräknas dessutom upp till 100 särskilda boenden och 100 äldreboenden byggas.

Arbetssättet kallas Eksid (effektivt, kvalitetssäkrat idrifttagande) och är en detaljerad beskrivning av en optimal process från byggproduktionens slutskede till och med den tvååriga garantibesiktningen.

Nya viktiga befattningar
Modellen pekar också ut tre huvudansvariga i processen:

1) Projektledaren som ansvarar för projektfasen.

2) Garantiförvaltaren som ansvarar för fel under garantitiden.

Per-Inge Pettersson är mycket nöjd med lokalförvaltningens nya modell.

3) Beställarens installationssamordnare som utför samordnad funktionskontroll och är projektledarens högra hand för att garantera att installationer görs i enlighet med förvaltningens tekniska kvalitetskrav. (i länken nedan kan du läsa mer om hur processen går till).

Massor med fördelar
Per-Inge Pettersson ser bara fördelar med den nya modellen:

– Vi minskar kostnaderna för idrifttagandet, vi får nöjdare kunder eftersom de flesta fel är åtgärdade vid inflyttning, lägre energianvändning eftersom vår serviceavdelning fått möjlighet att lära sig hur anläggningen ska driftas. Dessutom blir erfarenhetsåterföringen mycket bättre.

Noll fel i slutbesiktning
Som alltid vid förändringar finns en hel del förbättringsförslag hos medarbetarna.

– Det gör att vi nu trimmar arbetssättet. Vi har nu ett utvecklingsteam som jobbar med specifika förslag till exempel att slutbesiktningsprotokollet ska ha noll anmärkningar innan garantiförvaltaren tar över ansvaret.

Ökad förståelse inom organisationen
– Men i dag ser alla positivt på den nya modellen och fördelarna med den. Den har medfört att olika avdelningar kommit närmare varandra och fått ökad förståelse för varandras behov.

200 ska utbildas
Just nu pågår arbetet med att förankra modellen i organisationen, så att den kan börja tillämpas från årsskiftet.

– Då ska vi utbilda våra 200 medarbetare i organisationen så att överlämningarna blir så bra som de bara kan, säger Per-Inge Pettersson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs mer om Göteborgsmodellen, sid 33-37

Kontakt:
Per-Inge Pettersson, tel: 031-365 08 36. e-post: per-inge.pettersson@lf.goteborg.se
Sara Moberg, utvecklingsledare, tel: 031-365 01 76. e-post: sandra.moberg@lf.goteborg.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega