Hur sätter jag ihop min ledningsgrupp som VD?

Fråga: Jag har fått förmånen att kliva in i en ny roll som VD och bygga upp min ledningsgrupp från början. Ge min några tips hur jag kan tänka när jag sätter ihop den nya gruppen.

Jag ser ingen beskrivning på storleken av ditt bolag och på ledningsgruppen. Varje organisation är unik, så det finns ingen perfekt mall för hur man sätter ihop en ledningsgrupp. Det kräver en balanserad bedömning baserat på organisationens specifika behov och mål.

Ibland är det viktigt att ha en stor ledningsgrupp där alla, inklusive alla staber, finns med men det riskerar att göra beslutsfattande svårt och mötena lite längre. En mindre grupp som är mer affärsinriktad är mer snabbfotad men kanske inte får med alla vinklingar och aspekter. Risken är att alla inte känner sig delaktiga.

Att sätta ihop en ny ledningsgrupp är en viktig och ansvarsfull uppgift som kan påverka organisationens framgång och prestationer. Genom att noggrant överväga de nedanstående punkterna kan du öka chanserna att få en framgångsrik och effektiv ledningsgrupp.

Mina 10 tips på generella steg och överväganden som kan hjälpa dig i processen:

  • Utgå från organisationens mål och behov. Innan du börjar rekrytera eller sätta ihop en ledningsgrupp är det viktigt att förstå organisationens mål, strategier och behov. Identifiera vilka kompetenser och erfarenheter som krävs för att uppnå framgång och ta reda på vilka områden där organisationen kan förbättras.

  • Mångfald och inkludering. Sträva efter att skapa en ledningsgrupp som representerar olika perspektiv, bakgrunder och erfarenheter. Mångfald och inkludering i ledningsgruppen kan leda till bättre beslutsfattande och ökad innovation.

  • Kompetens och erfarenhet. Se till att medlemmarna i ledningsgruppen har de rätta kompetenserna och erfarenheterna för sina specifika ansvarsområden. Det kan vara till hjälp att ha en mix av olika färdigheter, till exempel affärsutveckling, teknisk expertis, ekonomi, personalhantering, etcetera.

  • Teamwork och samarbete. Eftersom ledningsgruppen kommer att arbeta tillsammans för att fatta strategiska beslut och forma organisationens framtid är det viktigt att säkerställa att medlemmarna kan samarbeta och arbeta effektivt som ett team med respekt för varandra.

  • Ledarskapsförmåga. Utvärdera kandidaternas ledarskapsförmåga, inklusive deras förmåga att inspirera och motivera sina teammedlemmar. Bra ledarskap inom ledningsgruppen kan skapa en positiv företagskultur och driva framgång.

  • Framtidsperspektiv. Tänk på att ledningsgruppen inte bara ska kunna hantera nuvarande utmaningar utan även ha blicken framåt och försöka förbereda företaget för framtida förändringar och möjligheter.

  • Intern rekrytering och externt nätverk. Överväg att leta både inom organisationen (om det finns lämpliga kandidater) och externt. Ibland kan interna kandidater vara mer bekanta med organisationens verksamhet och kultur, medan externa kandidater kan införa nya idéer och perspektiv.

  • Referenser och bakgrundskontroller. Innan du tar beslut om medlemmar i ledningsgruppen, se till att genomföra nödvändiga referenskontroller och bakgrundskontroller för att bekräfta deras erfarenhet och lämplighet för rollen.

  • Tydlig kommunikation. Förklara tydligt för de utvalda medlemmarna vad deras ansvar och förväntningar kommer att vara som del av ledningsgruppen.

  • Utvärdera och justera. Ledningsgruppen är inte statisk och kan behöva justeras över tid. Utvärdera regelbundet hur gruppen fungerar och hur väl de når sina mål för att eventuellt göra justeringar om det behövs.

Lycka till!

Malin Avalon Engquist
Konsultchef Humanova Ledarskap

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega