Klimatsmart renovering – IVL tar fram råd för fastighetsägare

Helsingborgshems renovering i Drottninghög ingår i IVL:s ”Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT”.

Åtta fastighetsbolag samarbetar med IVL för att ta fram en vägledning för upphandling av renoverings- och ombyggnadsprojekt. Med rätt ställda klimatkrav blir det lättare att renovera klimatsmart.

Tina Appelqvist, Helsingborgshem

Allmännyttiga Helsingborgshem, som förvaltar 12 000 lägenheter, har de senaste åren arbetat målmedvetet för att minska klimatpåverkan vid nyproduktion – deras upphandlingsmodell belönades nyligen av Sveriges Allmännytta. Läs mer i den relaterade artikeln här intill.

Nu deltar Helsingborgshem i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT”.

– Vi behöver lära oss mer om klimatpåverkan vid ombyggnader, både vilka klimatkrav vi som fastighetsägare kan ställa på entreprenörer och vilka val vi bör göra vid upphandlingen, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig på Helsingborgshem.

Åsa Thrysin, IVL

Vägledning och klimatberäkningar
Projektet drivs sedan 2021 av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest samt åtta fastighetsbolag. Målsättningen är att ta fram praktiskt användbara råd för klimatmedvetna beställare.

– Vi håller på att ta fram en vägledning för hur man som beställare ska kunna ställa rimliga klimatkrav på sin entreprenör vid renovering och ombyggnation, säger Åsa Thrysin, projektledare på IVL.

Klimatdata saknas
Vilket fönster har lägst klimatavtryck? Vilken klimatpåverkan har en fasadrenovering eller en ny undercentral? Idag saknas klimatdata för flera byggmaterial och produkter, särskilt för installationer, konstaterar Åsa Thrysin. Att hjälpa beställare att beräkna klimatpåverkan är därför en viktig del av projektet.

– I projektet ska vi försöka ta fram anvisningar om hur man beräknar klimatpåverkan mer standardiserat än idag. Att kunna jämföra klimateffekter är en viktig del i upphandlingen.

Hittills klimatfokus på nyproduktion
Fastighetssektorn i Sverige står för en betydande andel, ungefär tjugo procent, av samhällets totala klimatpåverkan. Hittills har insatserna för att minska sektorns klimatavtryck fokuserat på nyproduktion – 1 januari 2022 infördes exempelvis krav på klimatdeklarationer för nya byggnader.

Några klimatkrav ställs dock inte på ombyggnader eller större renoveringsprojekt till en början, trots att klimatpåverkan kan vara betydande, konstaterar Åsa Thrysin.

– Preliminära resultat i vårt projekt visar att klimatpåverkan vid större ombyggnationer kan vara uppemot 20–30 procent av den klimatpåverkan som uppkommer vid nyproduktion, säger Åsa Thrysin.

– Ska vi som samhälle nå våra klimatmål behöver vi jobba med alla delar av fastigheternas livscykel, även renoveringar.

Helsingborgshem bidrar med erfarenheter
De åtta fastighetsbolag som deltar i projektet delar med sig av erfarenheter från varsitt pågående eller avslutat renoverings- eller ombyggnadsprojekt. Helsingborgshem delar med sig av kunskaper från renoveringen av 93 lägenheter i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg, där man bland annat tilläggsisolerade och bytte fönster.

– Vi har samarbetat med vår entreprenör Skanska för att beräkna klimatpåverkan för de olika delarna under projektet, säger Tina Appelqvist på Helsingborgshem.

Resultat i slutet av året
Nyligen presentade fastighetsbolagen sina underlag för IVL, som under närmsta halvåret kommer att sammanställa materialet och dra generella slutsatser. Det ska resultera i en vägledning – praktiska anvisningar, kravformuleringar och resonerande texter – som ska hjälpa fastighetsägare att utifrån ett klimatperspektiv utvärdera olika renoveringsalternativ.

– Första steget i vårt projekt är att ta reda på vilken klimatpåverkan som uppstår vid renoveringsprojekt. Idag har vi inte riktigt den kunskapen. På sikt hoppas vi att den vägledning vi tar fram ska bidra till att klimatavtrycket från renoveringsprojekt minskar, säger Åsa Thrysin på IVL.

Vägledningen och projektets övriga resultat, presenteras på projektets webbplats i slutet av 2022.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Klimatkrav till rimlig kostnad

Tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest driver IVL projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT”. Syftet är att ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.

Åtta fastighetsägare deltar, förutom Helsingborgshem även bland annat Castellum, Akademiska Hus och Stena Fastigheter.

Projektet pågår 2021–2022 och finansieras av Energimyndigheten genom forskningsprogrammet E2B2.

Tidigare har IVL, i ett liknande projekt, tagit fram en vägledning för att underlätta för fastighetsbolag att ställa klimatkrav vid nyproduktion. Läs mer här.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega