elbilar

Lär dig mer om elbilsladdning

Med fler elbilar måste fastighetsägare hantera ökade effektuttag i elnätet. Istället för att dra nya dyra kraftledningar kan vi använda oss av smarta, digitala system…


Elbilsladdning för Fabeges hyresgäster

Fabege och CaCharge har ingått ett samarbete gällande laddplatser för eldrivna bilar inom Fabeges fastighetsbestånd. Ett antal installationer har genomförts, där den största återfinns i…


Fler Sabo-bolag erbjuder laddstolpar

När Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag frågade sina medlemsföretag om de erbjuder sina hyresgäster laddstolpar för elbilar svarade 31 procent att de gör det. Det är en…


Grönare allmännytta

Antalet solceller, laddstolpar för elbilar och tjänstecyklar ökar i de allmännyttiga bostadsföretagens Det visar statistik från bransch- och intresseorganisationen SABO. De senaste åren har andelen…Sveriges laddtätaste stad

Sankt Kors Fastigheter och Tekniska verken i Linköping installerar tillsammans 150 laddplatser för elbilar i staden. Utöver detta kommer Sankt Kors att investera i ytterligare…