Checklista för laddplatser

Intresset för att installera laddplatser växer med hög efterfrågan, ett nytt EU-direktiv och möjligheten att öka fastighetsvärdet. Här får du en checklista för att komma igång.

I checklistan nedan har Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) samlat de bästa råden från Energi- och klimatrådgivningen, Fastighetsägarna och Mats Bjälkholm på Energikontor Väst.

ICHB listar också flera skäl till varför fastighetsägare ska satsa på att installera laddplatser. Bland annat nämns att branschsajten elbilsstatistik.se har publicerat en prognos som säger att det vid slutet av 2020 finns 171 000 bilar i Sverige som går helt eller delvis på el.

Ett annat skäl som ICHB nämner är att ett EU-direktiv från 2018 blir ny svensk lag under 2020, vilket innebär krav på laddplatser för kommersiella fastigheter.

Här kan du ta del av ICHB:s checklista:

Steg 1 Undersök intresse och förutsättningar

 • Kartlägg intresset i fastigheten, det finns enkätmallar att ladda ner på länkade hemsidor här intill. Tänk långsiktigt; intresset kan komma att öka, så förbered för fler platser.
 • Ta hjälp av elektriker för att lokalisera elcentralen, kontrollera fastighetens totala effektuttag och säkerställ att elnätet klarar ytterligare belastning. Detta kan även en laddutrustningsleverantör göra, se nästa punkt.
 • Kontakta flera leverantörer av laddutrustning och begär in offerter, offertmall finns på länkade hemsidor. Leverantörerna ska vara godkända för F-skatt, registrerade hos Elsäkerhetsverket och ha referenser från tidigare uppdrag.
 • Be om offert för totalentreprenad så att samma leverantör ansvarar för utrustning, montering, ledningsdragning och installation.

Steg 2 Välj typ av laddutrustning

 • Planera för placering och antal. Samla laddplatser nära elcentralen. Informera hyresgästerna om eventuella omplaceringar och att laddningsbara bilar kan komma att dela på p-platser.
 • Välj laddbox, ofta på vägg inomhus i ett garage, eller laddstolpe, fristående på mark. Laddstolpe kan kosta mer, med grävarbete, kabeldragning och asfaltläggning.
 • Välj SE-märkt elkontaktdon; typ 2 är EU-standard och rekommenderas för att få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.
 • Bestäm styrutrustning till era enheter; personskyddsbrytare och belastningsvakt motverkar effekttoppar.
 • Bestäm om det behövs påkörningsskydd och belysning och om platsen ska anpassas för rörelsehinder(plats för rullstol, lågt placerat uttag, inga kantstenar).
 • Bestäm debiteringsmodell, förslag finns på Fastighetsägarnas hemsida.
 • Utomstående operatör kan även stå för debiteringen och särskilja den från fastighetsägarens ekonomi.

Steg 3 Utvärdera offerter

 • Jämför offerterna som har kommit in och välj leverantör. Det är lättare att jämföra om ni använt samma mall till alla offerter.

Steg 4 Beställ laddutrustning och arbete

 • Teckna avtal för vald laddutrustning inklusive eventuell drift, underhåll och kringutrustning med en leverantör.

Steg 5 Följ leverantörens arbete

 • Beställ ledningsdragning och anslutning till elnätet av elnätsbolaget.
 • Teckna eventuellt el-abonnemang för installationen och helst från förnyelsebara källor.
 • Leverantören sköter montering, installation, driftsättning och slutbesiktning.
 • Ha en plan för underhåll och service, det ökar livslängden. Det går även att teckna serviceavtal med installerande leverantör.
 • Marknadsför erbjudandet till hyresgästerna, skylta så att platserna lätt hittas och dela gärna med dig till andra fastighetsägare om dina erfarenheter.

Steg 6 Ansök om ekonomiskt stöd

 • På Naturvårdsverkets hemsida kan företag söka investeringsstöd för laddstationerna. Bidraget ges som ett engångsbelopp med 50 procent av investeringskostnaderna. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida, se länk här intill.

Källa: ICHB / Energi- och klimatrådgivningen, Fastighetsägarna, Mats Bjälkholm på Energikontor Väst

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega