HSB Göteborg ställer om till gröna fordon

HSB Göteborg fortsätter sitt hållbarhetsarbete genom att påbörja arbetet med att ställa om sina servicefordon till en eldriven fordonsflotta.

14 stycken bilar av modellen Peugeot Partner Electric, som är 100 procent eldrivna och har en räckvidd på 17 mil, ska rulla i verksamheten innan sommaren.

HSB Göteborg har som mål att halvera sina koldioxidutsläpp till 2023, och att byta ut sina servicefordon är ett viktigt steg för att nå det målet. Som ett led i detta arbete har man även bytt ut vissa av servicefordonen mot cyklar.

HSB Göteborg jobbar även mot hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål.

Flera gröna satsningar
– Vi har en stor bredd i vårt hållbarhetsarbete och arbetar fokuserat med att öka resurseffektiviteten i vår verksamhet och minska vår klimatpåverkan. Bland årets satsningar finns, utöver omställningen av fordonsflottan, även satsningar på grön finansiering i vår nyproduktion och att genom nudging uppmuntra våra medlemmar till hållbar konsumtion, berättar Freja Bramsen, chef för utveckling och hållbarhet på HSB Göteborg.

HSBs klimatmål innebär att företagets koldioxidutsläpp ska vara nere på noll till 2030. HSB Göteborg har minskat sina utsläpp sedan 2008 med 37 procent och övergången till fossilfria driftsfordon är ett led i strävan mot att nå målet.

Källa: HSB Göteborg

Bli den första att kommentera "HSB Göteborg ställer om till gröna fordon"

Lämna en kommentar