Vem är branschens plattformsvinnare?

Studera Amazon och Spotifys affärsmodeller. Där kan fastighetsbranschen få inspiration till nya långsiktigt hållbara intäkter.

Affärsmodeller ska idag inte enbart omfamna förändringar, de ska också växa med förändringarna och även mellan olika branscher. Det är dessa affärsmodeller som idag kallas för plattformsorienterade affärsmodeller, eller ”plattformisering”.

Där fokus tidigare legat på försäljning skapar dessa affärsmodeller idag även värden genom att hantera försäljningen tillsammans med de sociala och affärsmässiga fenomen som förändras med olika hastigheter.

Spotify, Amazon och Apple
Tre av de mest kända exempel på plattformsorienterade affärsmodeller som utvecklats för att hantera affärer och skapa värde baserat på informationsålderns utveckling är:

  • Spotify – tillgodoser alla olika komponenter av musikkonsumtion – artisten, lyssnaren, olika enheter, annonsörer och andra partners. De kombinerar den långsammare förändringen i människors preferenser av musikstil och att lyssna på spellistor med den snabbare förändringen i hur och var människor lyssnar på musik.
  • Amazon – hanterar den långsammare förändringen i människans konsumtionsbeteende (med någorlunda stabilt pengaflöde för individen) med att erbjuda oändliga mängder prylar i kombination med den snabbare förändringen i hur och var dessa prylar ska köpas och levereras.
  • Apple – samordnar den ändlösa och snabba variationen av digitala upplevelser som efterfrågas i kombination med konsumentens relativt statiska förmåga att hantera ett interface.

Helt rätt förutsättningar
Fastighetsbranschen är troligtvis den enda industri som från början har helt rätt förutsättningar för att skapa en plattformsorienterad affärsmodell. Element som möjliggör detta är:

  • Stadiga tillgångar (Fastigheter)
  • Användare (Hyresgäster, leverantörer och andra aktörer)
  • Värdeskapande mekanismer (hyror och avgifter genom löpande betalande relationer med de flesta människor på jorden)

Värdeskapande exempel
Hyresgäster använder fastigheter för att arbeta, bo och handla, men också för att hämta paket, gå på gym, bjuda hem pianolärare för undervisning, få städhjälp, etcetera.

De är alla värdeskapande exempel på tjänster som utförs i fastigheten och köps till utöver hyran eller avgiften.

Andra aktörer använder fastigheten för sina egna affärer, till exempel logistikbolag som hanterar paket och brev till och från fastigheten, tjänster som kräver aktivitet i hemmet (till exempel städhjälp) samt affärer för fastighetsdriften (genom dashboards, ritningar, sensorer, dokumenthanteringssystem för kontrakt).

Bygg vidare på det du känner till
Den enklaste vägen att utforska vägen till den plattformsorienterade affärsmodellen är helt enkelt att bygga vidare på hur hyresgäster använder fastighetens tillgångar för att få ett värde, på vilket sätt de gör det och hur leverantörerna möter denna efterfrågan.

Vi måste även fråga oss hur vi kan skapa dessa värden genom att använda digitala verktyg för att ta del av och sammanföra data.

Leverantörer använder redan en mängd onlinebaserade verktyg för att bevaka när produkter levereras, när tjänster är utförda och när betalning ska ske, etc.

Plattformiseringen redan igång
Plattformiseringen är redan igång sedan ett par år via till exempel bredbandsleverantörer och –operatörer. De tillhandahåller en fysisk kabel in i fastigheten och skapar eller ”kapar” en marknadspotential till hyresgästerna.

Tänker vi ”plattformisering” använder dessa leverantörer och operatörer fastighetens tillgångar för att marknadsföra och sälja tjänster direkt till användare (hyresgäster) på andra sidan plattformen. Samma förhållande finns inom energi, hemservicetjänster med mera.

Värdefulla funktioner
Dessa plattformslikande affärsmodeller dyker upp genom och runt fastighetsägarens tillgångar, men beskrivs oftast bara som tjänster på toppen av fastighetsägarens kärnverksamhet, som anges som boende eller kontor.

I ett större perspektiv så är detta värdefulla funktioner för hyresgästen, men fastighetsägaren har ingen direkt relation med dessa lager av tjänster eller värdet som de skapar.

Måste skaffa kontroll
Fastighetsägaren har inte kontroll över eller kan skapa värde från processen. Det är något som kan och måste förändras.

Fastighetsägarna Stockholm fokuserar i år på frågan om plattformsorienterade affärsmodeller. Om du jobbar med fastigheter och vill veta mer får du gärna följa mig på Twitter eller LinkedIn. Där delar jag med mig av nya rapporter och bjuder in till olika aktiviteter.

Christoffer Börjesson

Christoffer är chef för digital fastighetsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm. Hans mission är att leda fastighetsbranschens utveckling inom digitalisering.

Följ Christoffer på LinkedIn