Partnertext från AktivBo

Wallenstam Drive – bilpoolslösning för hyresgästerna

Med Wallenstam Drive får hyresgästerna ytterligare mervärde från sin hyresvärd. I vår lanserar Wallenstam i samarbete med biluthyrarföretaget Avis en ny bilpoolslösning.

Satsningen kommer ge alla hyresgäster, cirka 7 700 hushåll och 1 000 företag, ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ till att äga egen bil.

Mia Ropero, affärsområdeschef bostad i regionen Stockholm/Uppsala, kommenterar nyheten:

– Vi har tidigare haft ett pilotprojekt för bilpoolslösning. När projektet var slut gick vi vidare och började titta på hur projektet skulle kunna bli ett mer långsiktigt erbjudande till våra hyresgäster, hur det skulle fungera tekniskt med accessfrågor och så vidare. Det var då vi fick kontakt med Avis. De hade lösningen vi behövde i andra delar av världen, men ännu inte i Sverige.

Digital bokning och betalning
Med en lätthanterlig digital lösning för både bokning och betalning som också finns tillgänglig som app i telefonen kommer hyresgästerna kunna boka bil helt efter egna behov.

– Det ska vara enkelt för hyresgästerna. Bilarna kommer dels att finnas i garagen till fastigheterna på de områden där vi har fler samlade hyresgäster i ett samlat bestånd. Dessutom kommer vi att ha bilar utfördelade i så kallade ”hubs” på ett antal områden, fortsätter Mia Ropero.

Enklare vardag för hyresgästerna
Förhoppningen är att den nya mobilitetslösningen ska komma till nytta för så många hyresgäster som möjligt och samtidigt underlätta i vardagen.

– Jag tror definitivt att bilpoolen kommer att bidra till en enklare vardag för hyresgästerna. Dels för dem som inte äger egen bil i dag, för någon gång behöver man ju alltid bil. Kanske inte bara för att transportera sig själv men till exempel för att åka och handla, åka till Ikea eller att man ska iväg någonstans och man är några stycken.

– Det finns många tillfällen där man skulle kunna dra nytta av bilpoolen. Min förhoppning är också att även de som redan har en bil idag men som kanske inte använder den mycket till vardags ska se bilpoolen som ett smart alternativ. Det ska bli jättespännande att se, säger Mia Ropero.

Koncerngemensam strategi
Wallenstam jobbar aktivt med långsiktig hållbarhet och utgår från en koncerngemensam strategi som guide i det dagliga arbetet för att minska miljöbelastningen. En strategi som bilpoolskonceptet helt ligger i linje med.

– Det är mycket med anledning av vårt hållbarhetsarbete som vi gör detta. Vi tittar mycket på den här frågan i stort, där bilpoolen bara är en del av vårt arbete med mobilitetslösningar och delningsekonomi. Jag tror att delningsekonomi kommer bli jättestort framöver. Fram tills i dag har det hittills handlat mycket om ”en och en”. Alla har ett eget av allt, egen bil, egen cykel med mera, säger Mia Ropero.

Framtidens boende
Utöver bilpoolen jobbar Wallenstam engagerat med vad de internt kallar för Framtidens boende. I årets hyresgästundersökning valde de att ställa några frågor om hyresgästernas framtida intressen och behov av nya typer av tjänster kopplade till boendet.

Frågorna berörde bland annat ämnen såsom hemleverans av mat och paket, hantverkshjälp och lägenhetsstädning.

Kvitto på intresse
– Det var en jättestor del för oss att vi fick ha med de här frågorna i undersökningen. Nu under 2018 blir det fokus på den service vi ser att våra hyresgäster vill ha av oss. Från undersökningen får vi ett kvitto på vad de är intresserade av. Vi är beredda på att erbjuda ännu bättre service men då måste vi ha ett underlag för det.

– Vi har en särskild grupp hos oss som jobbar med Framtidens boende och de pratar mycket om delningsekonomi och vad som man i framtiden skulle kunna dela på. Målet är såklart att vi ska minska påverkan på miljön, resanden och att underlätta för våra hyresgäster, avslutar Mia Ropero.