Låg digital nivå i branschen

Många bostadsbolag har långt kvar i arbetet med att digitalisera. Det visar den nya rapporten ”Byggbranschen och digitaliseringen”.

Undersökningen har gjorts av Industrifakta på uppdrag av Svensk Byggtjänst och baseras på intervjuer med 300 chefer hos bostadsbolag, byggentreprenörer och installatörer.

Av cheferna som svarade arbetade 100 på bostadsbolag, varav cirka hälften på kommunala, hälften på privata bolag. Förvaltarforum presenterar främst statistiken från denna del av undersökningen för att i grovt avrundade procenttal ge en bild av digitaliseringen bland bostadsbolagen.

20 procent av dessa chefer svarade att deras bolag har hunnit långt eller en god bit på vägen i digitaliseringsarbetet. 50 procent svarade att deras bolag har hunnit halvvägs och 30 procent svarade att deras bolag precis har börjat eller inte satt igång digitaliseringsarbetet.

Får konsekvenser
På frågan om bolagen arbetar aktivt med digitaliseringsfrågor i sin verksamhet/affärsplan svarade cirka 30 procent ja, 20 procent nej och 50 procent delvis.

Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.

– Det absolut viktigaste är att fånga upp de som inte har en plan framåt. Väljer man att inte arbeta med digitalisering behöver man fundera på varför och förstå konsekvenserna, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta och huvudansvarig för undersökningen.

Sett till hela undersökningen drar Svensk Byggtjänst slutsatsen att hela den svenska bostads- och byggsektorn har långt kvar i sin digitala förflyttning.

Större kunskap
– Kunskapsnivån och mognadsgraden är förvisso mycket större hos de allra största företagen och bland bostadsbolagen. Men sammantaget visar undersökningen att bostads- och byggsektorn har en lång resa att göra, kanske längre än många andra branscher? säger Magnus Johansson.

Bostadsbolagen är mer positiva till att tjäna pengar på digitaliseringen än byggentreprenörerna och installationsföretagen.

Drygt 50 procent av cheferna för bostadsbolagen ser en stor möjlighet att tjäna pengar på digitaliseringen, vilket ska jämföras med drygt 30 procent bland de övriga bolagen.

Besparing och mervärde
Magnus Johansson menar att det är naturligt att fler bostadsbolag ser en möjlighet att tjäna på digitaliseringen eftersom de tillhandahåller tjänster när de hyr ut bostäder och i tjänstemarknader är det lättare att tjäna pengar på att digitalisera.

– För bostadsbolagen kan digitaliseringen både ge en tidsbesparing och erbjuda ett mervärde till hyresgästerna, säger han.

Cheferna fick också frågan om hur god kännedom de har om digitaliseringen. Cirka 60 procent av cheferna i bostadsbolagen svarade att de är väl införstådda, 30 procent att de varken har bra eller dålig kännedom och 10 procent svarade att de har dålig kännedom.

Internet of things
I undersökningen ställdes också frågan vilken kännedom cheferna har om begreppet ”Internet of things” (IoT). Här var det fler chefer som kände att de hade kunskapsbrister.

Cirka 60 procent av cheferna för bostadsbolagen svarade att de har dålig kännedom. Det ska dock jämföras med att 80 procent av cheferna för de övriga bolagen svarade så.

– Det är lite bättre i bostadsbolagen, men ändå fortfarande ganska dåligt i förhållande till många andra branscher, säger Magnus Johansson.

Digitala tjänster
Cheferna fick frågan om de bedömer att det finns ett behov från deras kunder i dag gällande digitalisering? Cirka 20 procent av bostadsbolagscheferna svarade ja, 50 procent delvis och 20 procent nej.

De fick också frågan om det finns digitaliseringstjänster i deras tjänsteutbud? Cirka 40 procent av cheferna för bostadsbolag svarade nej, 35 procent delvis och 25 procent ja.

När man ser till hela undersökningen, där även byggentreprenörer och installatörer ingår, är det ungefär lika många av alla chefer som anser att digitaliseringen ökar säkerhetsriskerna som de som inte ser någon ökad fara.

Ökad säkerhetsrisk
Svensk byggtjänst drar slutsatsen att det är främst företag i storstad och bostadsbolag som ser en ökad risk, medan de mycket stora företagen inte i samma utsträckning ser en ökad risk.

Troligtvis kan svaren härledas till hur företagen redan idag hanterar säkerhetsfrågor och vilka rutiner de har implementerat i den dagliga driften av sin verksamhet, skriver Svensk byggtjänst.

Av cheferna från bostadsbolagen svarade cirka 25 procent att säkerhetsriskerna ökar, 60 procent svarade delvis och 15 procent svarade att de inte ökar.

Styra eller styras
I tidigare undersökningar som Industrifakta och Svensk Byggtjänst gjort, bedömer branschens aktörer själva att bristande kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen kan kosta upp till 60 miljarder årligen.

Magnus Johansson menar att det också handlar om vem som ska driva digitaliseringen framåt.

– Bostadsbolagen är beställare och kan ställa krav på leverantörerna, men då måste de också veta vilka krav de ska ställa. Det kommer en ny generation på arbets- och hyresmarknaden. Den är uppväxt med internet och smartphones och det kommer ändra väldigt mycket.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega