Städningen av trapphusen fungerar inte – vad ska jag göra?


Vi har avtal om trapphusstädning med ett städföretag. Först var det bra men nu vet vi inte när de kommer och det är inte så välstädat när de väl varit här. Jag har pratat med arbetsledningen men det blir bara bättre ett litet tag. Vad ska jag göra?

När man köper tjänster av andra företag så är ju normalt önskemålet att det ska fungera helt enligt avtalet, utan tjat och påpekanden. Tyvärr är det lite av en utopi att det kommer lösa sig utan att man följer upp, så alla beställare behöver ha en plan för uppföljning.

I den bör det ingå kontroller på plats, dokumentation samt dialog med leverantören.

I ert fall har ni redan påpekat felaktigheterna, och problemet ligger snarast i att det inte blir någon varaktig förbättring.

3 saker att beakta
Om ni har handlat upp städningen enligt Aff finns det några grundregler i ABFF som kan vara bra att känna till.

  1. För det första ska leverantören utföra arbetet enligt handlingarna. Står det vissa besöksdagar ska de följas. Om det inte är tydlig uttalat när de ska utföra städningen är det en god idé att ta upp den frågan med leverantören och skriva ner vad ni kommer fram till.
  2. En annan grundregel är att leverantören ska utföra arbetet fackmässigt. Det innebär, förenklat, att det ska vara rent efter varje städtillfälle. Om så inte är fallet behöver ni reklamera detta skriftligt och då är leverantören skyldig att rätta arbetet. Vilket här skulle innebära att göra om städningen. Om så inte sker finns möjlighet att låta utföra rättningen med annan leverantör på deras bekostnad, givet att de har fått möjlighet att rätta till felet.
  3. Skulle det dessutom vara så att de har hoppat över städtillfällen så har ni rätt till prisavdrag för den uteblivna städningen.

Rutiner för uppföljning
Som synes finns det en hel del bra grundregler i ABFF. Men det är trots allt beställarens rutiner för uppföljning som är avgörande. För om ingen påkallar rättning eller begär prisavdraget spelar det ingen roll att regeln finns.

Ni har börjat bra med att kontrollera och reklamera muntligt. Fortsätt med att skriva ner vad ni har noterat och vilka reklamationer ni redan har gjort. Begär ett möte med ansvariga hos leverantören, och var tydlig med att ni kommer gå vidare med åtgärder om ingen förbättring sker.

Om problemen fortsätter bör man avsluta avtalet och göra en ny upphandling. För när man har köpt städning av trapphus vill man ju inte ha ett prisavdrag för missad städning – man vill ju ha det rent i trapphusen!

Anna Cedvén
Seniorkonsult Förvaltningsstrategi, specialist inom fastighetsförvaltning och tjänsteentreprenader.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega